site logo

OECI accreditatie

AAA

 

 

 

OncoZON vindt dat alle mensen met kanker altijd toegang moeten hebben tot de best mogelijke zorg, ongeacht het ziekenhuis waar ze binnenkomen in onze regio. Daarom werken we binnen OncoZON intensief samen, van bestuurlijk niveau tot medisch inhoudelijk, om zo de kansen op genezing en overleving van mensen met kanker te vergroten. Om aan te tonen dat wij deze belofte ook daadwerkelijk samen waarmaken, is OncoZON een accreditatieproces aangegaan bij de OECI (Organisation of European Cancer Institutes). Hét instituut binnen Europa dat toetst en controleert of een oncologische zorginstelling voldoet aan hoge internationaal vastgelegde kwaliteitseisen.  Op 17 april 2024 heeft OncoZON de OECI-netwerkaccreditatie als eerste grote oncologisch netwerk van Europa behaald. Wij zijn zeer trots op deze gezamenlijke prestatie.

Eerste binnen Nederland
De ontwikkeling en vorming van OncoZON als oncologisch netwerk is bij de OECI niet onopgemerkt gebleven. OncoZON is door hun gevraagd om deel te nemen aan de netwerkaccreditatie. Aangezien de OECI tot nu toe één kleiner netwerk heeft geaccrediteerd en OncoZON als eerste grote oncologische netwerk met 10 individuele zorginstellingen onder de loep is genomen, was er sprake van een pilotaccreditatie.  Een voorwaarde voor de accreditatie is dat binnen het netwerk een Comprehensive Cancer Center aanwezig is. Het oncologie centrum MCCC van het MUMC+ is één van de netwerkpartners en behaalde in april 2021 deze status.

Gedeelde doelen
OECI en OncoZON delen een gemeenschappelijk doel: het bieden van de best mogelijke oncologische zorg aan alle patiënten. We werken aan onderlinge kennisdeling en ervaringsuitwisseling om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Door middel van onderzoekssamenwerking ontwikkelen we nieuwe behandelmethoden en therapieën, en door onderlinge verbinding versterken we professionals en instellingen. Door samen vanuit meerdere perspectieven te kijken naar de invulling van onze zorg, stelt het ons in staat om patiënten een breder perspectief te bieden. Per slot van rekening draait het allemaal om hen.

Berichtgeving over OECI
OncoZON behaalt prestigieus OECI netwerk kwaliteitskeurmerk als eerste grote oncologisch netwerk in Europa
OECI prijst OncoZON om innovatieve integrale aanpak kankerzorg
3-daagse OECI-visitatie OncoZON van start

OECI blogs
Marion Titselaar, projectmanager OECI schreef tussen 2022 en 2024 regelmatig over haar ervaringen en inzichten tijdens het accreditatietraject, zie hier haar blog archief.

Blog OECI – Mijn laatste
Blog OECI – Partnerschap
Blog OECI – Tango
Blog OECI – Leergang
Blog OECI – Wij nemen ons voor
Blog OECI – Dank zij jullie
Blog OECI – Drie dolle dagen

Blog OECI – S-p-a-n-n-e-n-d
Blog OECI – Jubelen
Blog OECI – On the road
Blog OECI – Vraag en antwoord
Blog OECI – Snuffeldagen
Blog OECI – Driedaagse
Blog OECI – Seizoenen
Blog OECI – Evenwichtig
Blog OECI – Voor elkaar
Blog OECI – Normenkaders
Blog OECI – Netwerk(en)
Blog OECI – Netwerkkeurmerk

Gastblog – interview met Pedro Janssen, beleidsadviseur bij VieCuri
“Het OECI accreditatieproces vraagt om extra bewustzijn en geeft een frisse blik”

 

Login portal voor professionals