site logo

Behandeling

AAA

Curatieve behandeling

Onder een curatieve behandeling verstaan we een behandeling die als doel heeft u te genezen. Bij stadium I-III borstkanker (geen uitzaaiingen op afstand) is de behandeling in opzet curatief. Het doel is door de behandeling een maximale kans op genezing te bereiken. Beperkt de tumor zich tot de borst en de nabij gelegen lymfeklieren, dan bestaat de behandeling uit een combinatie van operatie. Eventueel gevolgd door bestraling (enkele weken), chemotherapie (ca. 6 maanden), hormoontherapie (5 tot 10 jaar) en/of HER2-gerichte therapie (1 jaar). Vaak zal eerst de borstoperatie plaatsvinden gevolgd door vervolgbehandelingen. Soms vindt eerst de chemotherapie of een half jaar hormoontherapie plaats, gevolgd door een operatie. Tussen de verschillende behandelingen zit vaak een periode van 4-5 weken.

Als de tumorkenmerken aangeven dat de kans groot is dat er tumorcellen via de bloedvaten elders in het lichaam terecht zijn gekomen adviseert  de behandelend arts meestal na de operatie een aanvullende behandeling met medicijnen (hormoontherapie en/of chemotherapie) uit te voeren. Hoe groter het risico op terugkeer van ziekte, hoe groter de winst van aanvullende behandeling. Uw arts zal de voors en tegens van de mogelijke aanvullende medicamenteuze behandelingen uitgebreid met u bespreken.

Hormoontherapie

Hormoontherapie is alleen werkzaam als de tumorcellen voldoende hormoonreceptoren (ER, PR) bevatten. HER2-gerichte immunotherapie is alleen werkzaam als voldoende tumorcellen HER2-receptoren bevatten (HER2-positief). Chemotherapie is vooral werkzaam als de tumor snel deelt en is minder werkzaam op hogere leeftijd. Afhankelijk van leeftijd, bijkomende ziekten en tumorkenmerken geeft behandeling met medicijnen een extra kans op genezing bij 3% tot 50% van de patiënten.

Behandeling operatie

Palliatieve behandeling

Onder een palliatieve behandeling verstaan we een antitumorbehandeling die u niet meer kan genezen, maar wel uw leven kan verlengen en/of uw klachten kan verminderen. Dit is het geval als er sprake is van uitzaaiingen op afstand (bijvoorbeeld in botten, lever of longen). Ongeveer één op de vijf borstkankerpatiënten krijgt hiermee te maken. Soms zijn deze uitzaaiingen al aanwezig op het moment van de eerste diagnose, veel vaker pas jaren na de eerste diagnose. We spreken dan van een stadium IV borstkanker. Meestal is genezing dan niet meer mogelijk, tenzij het aantal uitzaaiingen beperkt is. Vaak is het wel mogelijk nog jaren in vrij goede conditie te leven ondanks de uitzaaiingen en ondanks de behandelingen.

De palliatieve behandeling bij stadium IV borstkanker kan bestaan uit hormoontherapie, HER2-gerichte therapie of andere doelgerichte therapieën (mTOR remmers of CDK 4/6 remmers) of chemotherapie. De behandeling heeft tot doel het aantal uitzaaiingen en de grootte van uitzaaiingen te laten afnemen. Als de behandeling goed aanslaat is dit doorgaans al na enkele weken of maanden te zien. De uitzaaiingen verdwijnen echter niet volledig. Na verloop van tijd worden ze ongevoelig voor het gebuikte medicijn (resistent). Zolang de ziekte stabiel blijft (tumor wordt niet kleiner maar neemt ook niet toe in grootte) is dat ook  ‘winst’, mits de behandeling niet te veel bijwerkingen veroorzaakt. Soms zijn de uitzaaiingen al meteen ongevoelig voor de ingestelde behandeling en groeien ze door.

Diverse medicijnen

Er zijn diverse medicijnen voor de behandeling van stadium IV borstkanker beschikbaar die achtereenvolgens kunnen worden toegediend. Bij een typisch ziekteverloop zal elk volgend medicijn (elke volgende behandelingslijn) echter minder effect hebben en zullen de uitzaaiingen sneller weer gaan groeien, waarbij ze uiteindelijk hun gevoeligheid volledig kwijt zijn. Is de tumor resistent tegen alle beschikbare medicijnen, dan is de ziekte niet meer onder controle te houden en nemen het aantal en de grootte van de uitzaaiingen snel toe. De behandeling zal vanaf dat moment niet meer gericht zijn op het terugdringen en onder controle houden van de ziekte, maar op het bestrijden van pijn en ongemak in de laatste levensfase.

behandeling van een tumor dmv chemotherapie

Login portal voor professionals