site logo

Diagnostiek

AAA

Bij 95 procent van de tumoren in de blaas gaat het om kwaadaardige tumoren. Vermoedt de uroloog dat er sprake is van blaaskanker, dan volgt een uitgebreid onderzoek van de blaas. En de andere delen van de urinewegen. De binnenkant van de blaas is met behulp van  een kijkonderzoek (cystoscopie) te bekijken.

onderzoek naar tumoren voor blaaskanker

Een tumor in de blaas is via operatie te verwijderen; dit heet een transurethrale resectie (TURT). De TURT geeft informatie over hoe diep de tumor in de blaaswand groeit. En of deze spierinvasief is of niet. Voor niet-spierinvasieve blaastumoren is de TURT meteen de definitieve (genezende) behandeling. Als de tumor wel in de blaasspier groeit zijn aanvullende röntgenonderzoeken (MRI/ CT-scan/longfoto) nodig om na te gaan of er uitzaaiingen zijn.

Deze diagnostische fase levert informatie over:

  • Het stadium van de ziekte: de grootte van de tumor, de aan- of afwezigheid van uitzaaiingen (bij spierinvasieve blaastumoren) in de nabije omgeving van de tumor (locoregionaal) of op afstand.
  • De tumorkenmerken: de groeisnelheid van de tumor

Login portal voor professionals