site logo

Diagnostiek

AAA

Als uw huisarts vermoedt dat u multipel myeloom heeft, stuurt de huisarts u door naar een specialist (meestal een internist en/of hematoloog). Deze zal aanvullend onderzoek verrichten dat bestaat uit een gesprek, lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek.

Op basis van de bloeduitslagen kan uw arts het nodig vinden om uw beenmerg te onderzoeken. De arts neemt dan met een holle naald wat beenmerg weg uit het bekken of uit het borstbeen (beenmergpunctie). Het beenmerg ziet eruit als bloed. De hematoloog onderzoekt de cellen onder de microscoop. Dit beenmergonderzoek is nodig voor het stellen van de diagnose. Daarnaast is een CT-scan van uw hele lichaam nodig. Deze brengt alle actieve haarden met myeloomcellen in beeld en maakt het mogelijk het aantal botletsels en hun omvang nauwkeurig te meten.

Röntgen foto

Röntgen foto

Login portal voor professionals