site logo

Behandeling

AAA

Curatief

operatieOnder een curatieve behandeling verstaan we een behandeling die als doel heeft u helemaal te genezen.  Afhankelijk van de precieze plaats waar de tumor zich bevindt zal het wel of niet mogelijk zijn de tumor via een operatie orgaansparend te verwijderen. Orgaansparend opereren betekent dat er zo min mogelijk gezond weefsel wordt weggenomen. De operatie gebeurt endoscopisch. De arts brengt via een dun slangetje met een camera erin via uw blaas naar de urineleider. Indien via deze weg opereren niet mogelijk of wenselijk is, verloopt de endoscopische operatie via de nier. Dit gebeurt door uw nier aan te prikken en het slangetje in de nier te schuiven. Is de tumor niet via deze methode te verwijderen, dan is het nodig uw nier met urineleider in zijn geheel te verwijderen.

Soms is het verwijderen van alleen een deel van de urineleider voldoende. Bijvoorbeeld als de tumor in de urineleider dichtbij de blaas zit. Wanneer u geen operatie wenst of uw conditie een operatie niet toelaat, is radiotherapie een mogelijke behandeling.

behandelingPalliatief

Onder een palliatieve behandeling verstaan we een antitumorbehandeling die u niet meer kan genezen, maar wel uw leven kan verlengen en/of uw klachten kan verminderen. Als de tumor is uitgezaaid naar diverse organen is genezing niet meer mogelijk. In deze situatie kan chemotherapie,  een behandeling met celdodende of celdeling remmende medicijnen, het voortschrijden van de ziekte remmen en eventuele klachten verminderen. Radiotherapie kan bij uitgezaaid urotheelcelcarcinoom de klachten van de blaas verminderen.

Login portal voor professionals