site logo

Projecten

AAA

Binnen OncoZON worden 4 projecten uitgevoerd. Drie regionale projecten en één landelijk project.

Time-outs & shared decision making in het oncologische zorgproces (landelijk)

In het begin van het zorgproces, bij een nieuw gediagnosticeerde kanker, stelt de behandelaar een behandeltraject voor op basis van de uitkomsten van het (regionaal) MDO. De meeste patiënten volgen dit advies. Later in het zorgproces groeit echter de kans dat de voorgestelde behandeling en de wens van de patiënt niet hetzelfde zijn. Bijvoorbeeld als blijkt dat genezing niet meer mogelijk is.

Om het voorgestelde medische advies én de wensen en keuzes van de patiënt in evenwicht te brengen, worden er daarom time-outs in het zorgtraject vastgelegd. Op dat moment kunnen de (hoofd)behandelaar, de patiënt en de huisarts samen beslissen (shared decision making) wat de beste optie is op dat moment. De eigen omstandigheden en wensen van patiënten wegen belangrijk mee in het vervolgtraject.

Doel van dit project is het in evenwicht brengen van medische mogelijkheden met de persoonlijke wensen en omstandigheden van patiënten.

Projectleider: dr. Art Vreugdenhil, medisch oncoloog/hematoloog, Maxima Medisch Centrum
Status: afgerond
Rapport: Time-out en shared making (pdf)

MDO, consultatie en verwijzing, regio Zuid Oost (regionaal)

In de regio Zuid Oost wordt alle oncologische zorg aangeboden. Van hoogvolume en laag-complexe tumoren tot laagvolume en hoog-complexe zorg. Slechts voor een aantal uiterst zeldzame tumoren worden patiënten buiten de regio behandeld.

Doel van dit project is het verhogen van de kwaliteit binnen de regio Zuid Oost door het definiëren van verschillende niveaus van MDO, onder te verdelen in: laag complex lokaal, complex regionaal en hoog complex /2nd opinion. De focus ligt op colorectale tumoren en de borging van kwaliteit. Er worden verschillende niveaus van MDO ’s uitgewerkt, inclusief een ontwerp van de bijbehorende structuur. Daardoor hoeven niet alle experts aanwezig te zijn bij alle MDO ’s. En wordt op deze wijze de tijd efficiënt en effectief aangewend.

Projectleider: ir. Hanneke Pullens, Projectleider echelonnering MDO’s colorectaal, Catharina ziekenhuis
Status: afgerond
Rapport: MDO consultatie en verwijzing (pdf)

Elektronische gegevensuitwisseling / XDS (regionaal)

Om tot een functionerend netwerk te komen, is een professionele samenwerking noodzakelijk. Dit verlangt een goede informatie-uitwisseling tussen de ziekenhuizen, waarvoor XDS de aangewezen ICT-infrastructuur is. Binnen OncoZON zijn er twee regio’s, waarbij het noodzakelijk is dat deze twee regio’s met elkaar verbonden worden zodat informatie-uitwisseling in deze gehele regio mogelijk is.

Doel van dit project is de integratie van de XDS-projecten die in de Noord-en Zuidregio binnen OncoZON lopen, inclusief afstemming en inrichting van XDS. Hierbij ligt de focus op zowel beelduitwisseling als op uitwisseling van verslagen, brieven en digitale coupes.

Projectleider: Fred Korver, Informatiemanager, Maastro Clinic
Status: afgerond

Registratie aan de bron met betrekking tot oncologie (regionaal)

Het registreren van data binnen het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) dient op een uniforme wijze plaats te vinden. Op basis daarvan kunnen gegevens worden uitgewisseld tussen de verschillende ziekenhuizen. En kan de kwaliteit van zorg verder worden verbeterd. Om dit te realiseren wordt er gestart met een uniforme regionale wijze van registreren voor een hoogvolume tumorsoort (longkanker).

Doel van dit project is uniforme registratie van data binnen de regio Zuid Oost (OncoZON).

Projectleider: Pedro Janssen, stafadviseur oncologie, VieCuri
Status: afgerond
Rapport: Registratie aan de bron (pdf)

Login portal voor professionals