site logo

Onze werkwijze

AAA

Tumorwerkgroepen

Regionale tumorwerkgroepen vormen het hart van OncoZON. In deze tumor specifieke werkgroepen gaan professionals van alle ziekenhuizen met elkaar in gesprek om samen te werken aan de beste zorg. Er worden afspraken gemaakt over protocollen zodat we allemaal op dezelfde manier behandelen. Nieuwe inzichten worden gedeeld en toegepast, en medische onderzoeken worden overal op dezelfde manier uitgevoerd. Of je als patiënt nu in het noorden, zuiden, of midden van de regio zit, je weet altijd waar je aan toe bent.

Topkwaliteit

Specialisten in alle aangesloten ziekenhuizen werken samen om de beste oncologische zorg in de regio veilig te stellen. Er wordt gekeken naar de expertise binnen iedere instelling en best practices worden door de anderen overgenomen. Voor zeldzame vormen van kanker wordt een verdeling naar expertise gemaakt. Als een ziekenhuis bepaalde specialistische zorg niet op het gewenste topniveau kan leveren, wordt je verwezen naar het ziekenhuis dat op het betreffende terrein bijzondere expertise in huis heeft. OncoZON vindt dat ieder mens met kanker in Zuid-oost Nederland recht heeft om de best mogelijke zorg, zo dichtbij huis mogelijk. Voor nu en in de toekomst.

Patiëntenparticipatie

OncoZON hecht grote waarde aan het betrekken van patiënten bij de tumorwerkgroepen. In deze bijeenkomsten worden zij op de hoogte gebracht van nieuwe initiatieven en van alles wat in de regio wordt gedaan om de beste mogelijke zorg aan te bieden. Tegelijkertijd helpen patiënten ons te doen wat voor hen belangrijk is. Zij brengen ons op de hoogte van wat er echt toe doet. Het gaat uiteindelijk om de patiënt, om de mens achter de patiënt daar doen wij het allemaal voor.

Kennis delen

Partnerinstellingen nemen kennis en innovatieve inzichten van elkaar over. Er wordt continu geëvalueerd en niet langs elkaar heen gewerkt. Als een instelling een vernieuwende behandeling introduceert, wordt dit met alle instellingen in de regio besproken. Partners kunnen die innovatie vervolgens ook in hun eigen instelling toepassen. Blijkt dat een instelling op een bepaald gebied iets achterblijft bij de anderen, dan schieten de partners te hulp. Met ondersteuning, met het delen van ervaring of met praktische zaken.

Ondersteuning

Wij bieden ondersteuning als één van de partners in een moeilijke situatie verzeilt raakt. Voorbeeld: een van de partnerinstellingen heeft vier weken wachttijd voor de operatiekamer voordat de patiënt behandeld kan worden, alle andere instellingen maar twee weken. De oorzaak blijkt ziekte van meerdere personeelsleden. Een of meerdere partnerinstellingen bieden dan aan om tijdelijk eigen personeel uit te lenen. Zo helpt de partner de wachttijd op te lossen totdat het personeelsbestand weer op peil is. De patiënt staat centraal. Die mag nooit onnodig lang wachten.

Briefje-met-tekst-Share-Wjat-You-Know

Evaluatie

Afgesproken is dat alle instellingen met elkaar de resultaten van zorg evalueren. Halen we het afgesproken niveau? Blijft één van de instellingen iets achter, dan onderzoeken we samen wat de oorzaak is en helpen wij allemaal om het afgesproken niveau te halen. Stel dat een ziekenhuis een twee keer zo lange toegangstijd heeft dan alle andere ziekenhuizen, dan wordt bekeken hoe de andere instellingen georganiseerd zijn om die korte wachttijd te bereiken. Vervolgens kan de betreffende instelling zijn organisatie dusdanig aanpassen dat ook daar het gewenste niveau wordt bereikt.

Regio

Alle partners van OncoZON worden beter van de intensieve samenwerking. We stellen samen protocollen op, bepalen de beste vorm van behandeling, delen de nieuwste inzichten op het vakgebied en doen mee aan studies. Zo creëren we samenhang in de regio en maken we ons sterk voor onze patiënten en ons vakgebied. Allemaal samen kunnen we optimale oncologische zorg leveren in Zuidoost-Nederland.

Meer onderzoek, betere behandeling

OncoZON heeft de maatschappelijke taak bij te dragen aan innovatie van zorg op het gebied van kanker. Wij werken samen met alle partners mee aan de doorontwikkeling van zorg, dus wij dragen nieuwe vormen van behandeling aan. De basis daarvoor is wetenschappelijk onderzoek. Als we dat allemaal geïsoleerd doen, dan zijn de mogelijkheden beperkt. Maar met OncoZON worden wij een academische regio. Alle patiënten in de regio Zuidoost-Nederland kunnen worden opgenomen in een gegevensbestand en alle partners doen mee aan wetenschappelijk onderzoek. Dat stelt ons in staat allemaal samen voorloper te worden op het gebied van innovatieve behandeling van kanker. Dankzij de kracht van een intensief samenwerkend netwerk kunnen wij toekomstige generaties straks nóg beter behandelen.

OncoZON_Jaarplan2023

Samenwerkende ziekenhuizen

Login portal voor professionals