site logo

Behandeling

AAA

De behandeling die uw arts u zal voorstellen hangt af van de volgende gegevens:

  • De grootte en precieze plaats van de huidtumor;
  • Leeftijd en algehele conditie;
  • Uw eigen voorkeuren.

Uw behandelend arts maakt samen met u en soms met andere specialisten een behandelplan voor u. Het is onmogelijk om alle afwegingen hier in detail te bespreken. Daarnaast kan uw situatie afwijken van de hieronder geschetste behandeling.

Curatieve behandeling

Onder een curatieve behandeling verstaan we een behandeling die als doel heeft u helemaal te genezen. Er zijn, afhankelijk van het type, verschillende mogelijkheden om een basaalcelcarcinoom te behandelen. De behandeling van een basaalcelcarcinoom is vrijwel altijd een chirurgische behandeling.

(Klassieke) chirurgie

In de meeste gevallen snijdt de arts het basaalcelcarcinoom onder plaatselijke verdoving weg (excisie). Om er zeker van te zijn dat al het tumorweefsel wordt verwijderd, neemt de arts hierbij ook  een randje (enkele millimeters) gezonde huid weg. Bij grotere tumoren en/of tumoren met een ongunstig groeipatroon is een ruimere marge gebruikelijk. Is de wond die ontstaat door het weghalen van de tumor te groot om dicht te naaien, dan maakt de arts omliggende huid los en schuift deze op tot in de wond. Een andere mogelijkheid is de wondt te bedekken met een huidtransplantaat.

Mohs’ micrografische chirurgie

Dit is een speciale chirurgische techniek die geschikt is voor het verwijderen van een basaalcelcarcinoom met ongunstige microscopische kenmerken (een tumor die groeit met uitlopers of groeit langs een zenuwbundel). Een basaalcelcarcinoom op een ongunstige plaats (vooral in het gezicht). Of een recidief (een al eerder behandeld basaalcelcarcinoom). Bij deze techniek haalt de opererende specialist het gezwel laagje voor laagje weg. De patholoog beoordeelt tijdens de operatie van elk laagje onder de microscoop of er tumorcellen in aanwezig zijn. Is dit het geval dan haalt de operateur het volgende laagje weg. Dit gaat zolang door totdat het weggehaalde weefsel geen kankercellen meer bevat. Dit is een intensieve operatie die enkele uren tot een hele dag in beslag kan nemen. Is de hele tumor op deze manier verwijderd, dan sluit de arts de wond op dezelfde manier als hierboven beschreven.

Radiotherapie

Radiotherapie (bestraling) is vooral geschikt voor de behandeling van basaalcelcarcinoom in het gezicht en rond of op het oor. Daar waar chirurgie technisch niet mogelijk is of ontsierende littekens oplevert. De bestraling bij huidkanker is veel oppervlakkiger dan de bestraling bij kanker van inwendige organen. De bestraling is dan ook niet of nauwelijks belastend voor het lichaam. Er kan wel plaatselijk roodheid, oedeem (vocht) of korstvorming optreden. Radiotherapie is arbeidsintensief vanwege de vele keren dat bestraald moet worden. In het algemeen is radiotherapie niet de voorkeursbehandeling, maar wel een goed alternatief voor chirurgische behandeling.

Radiotherapie behandeling

Imiquimod crème

Deze behandeling is alleen geschikt voor de behandeling van oppervlakkige basaalcelcarcinomen. Imiquimod helpt het afweersysteem plaatselijk in de huid de kankercellen te herkennen en op te ruimen. U moet de crème vijf keer per week gedurende zes weken zelf thuis op het basaalcelcarcinoom aanbrengen. Een nadeel van deze behandeling is de huidirritatie die tijdens de behandeling kan optreden.

Fluorouracil crème

Ook deze behandeling is alleen geschikt bij oppervlakkige basaalcelcarcinomen. U breng de crème gedurende enkele weken zelf thuis aan. De behandeling veroorzaakt huidirritatie en een oppervlakkige wond (schaafplek).

Fotodynamische therapie (PDT)

Fotodynamische therapie is een behandeling voor oppervlakkige vormen van basaalcelcarcinoom.  Bij deze behandeling maakt een zalf de kwaadaardige cellen extreem gevoelig voor zichtbaar licht. Na inwerking van de zalf gedurende enkele uren volgt belichting van het basaalcelcarcinoom met een speciale lichtbron. De behandeling kan een pijnlijk, brandend gevoel geven.

Systeemtherapie

Doelgerichte therapie (Vismodegib)
Bij uitgebreid basaalcelcarcinoom dat niet te behandelen is met een operatie of bestraling is een behandeling met medicijnen die selectief de groei van deze tumorcellen verhinderen (doelgerichte therapie) de beste keuze. Vismodegib is hiervan een voorbeeld. In combinatie met een aanvullende operatie leidt deze behandeling soms tot genezing. De belangrijkste bijwerkingen ervan zijn haaruitval, smaakverlies, gewichtsverlies en spierkrampen.

Login portal voor professionals