site logo

Behandeling

AAA

Curatieve behandeling

Heeft de behandeling als doel u helemaal te genezen, dan noemen we dit een curatieve behandeling. De behandeling van speekselklierkanker is meestal gericht op genezing. Deze (genezende) behandeling kan bestaan uit een operatie, bestraling of een combinatie van chemotherapie en bestraling. Vaak is de behandeling niet zonder negatieve gevolgen voor u. U moet hierbij denken aan moeilijkheden bij het slikken (en dus moeite met eten en drinken) en/of aanhoudende stemklachten.

Operatie

Als het mogelijk is de speekselkliertumor via een operatie (geheel) te verwijderen dan is dit de behandeling van eerste keuze. Of dit mogelijk is, is afhankelijk van het stadium en de grootte van de tumor. Bij de ingreep verwijdert de arts de betreffende speekselklier geheel of gedeeltelijk. Een operatie aan de oorspeekselklier kan grote gevolgen hebben voor de aangezichtszenuw. Deze loopt door de oorspeekselklier heen. En kan door de tumor reeds beschadigd zijn. Tijdens een operatie zal de arts proberen de zenuw zo goed mogelijk intact te laten. Dat lukt niet altijd, bijvoorbeeld als de tumor in of om de zenuw is gegroeid. In dat laatste geval weegt het verwijderen van de tumor zwaarder. Tijdens de operatie zullen de KNO-arts en plastisch chirurg dan proberen de zenuw te reconstrueren met behulp van een gevoelszenuw uit de hals die daar gemist kan worden. Zo’n reconstructie betekent dat het gelaat of delen daarvan aan de kant van de operatie gedurende langere tijd (maanden) verlamd zullen zijn. De artsen zullen u tijdens het herstel nauwkeurig in de gaten houden en begeleiden.

Uitzaaiingen

Voorafgaand aan de operatie onderzoekt de arts uw hals op de aanwezigheid van uitzaaiingen in de lymfklieren van de hals. Zijn er uitzaaiingen dan verwijdert de arts tijdens de speekselklieroperatie ook de lymfklieren in de hals. Afhankelijk van de uitslag van het onderzoek aan de weggenomen lymfklieren kan het nodig zijn om de hals na de operatie nog enkele malen te bestralen.

Operatie

Palliatieve behandeling

Is de tumor te uitgebreid en/of op afstand uitgezaaid, dan is een genezende behandeling meestal niet meer mogelijk. U zult dan een palliatieve behandeling  krijgen, een behandeling die als doel heeft de groei van  de tumor zo veel mogelijk af te remmen, uw leven te verlengen en/of uw klachten te verminderen. Bij een palliatieve behandeling staan een zo goed mogelijke kwaliteit van leven en zo min mogelijk pijn en bijwerkingen voorop. De palliatieve behandeling kan bestaan uit chemotherapie, bestraling en behandelingen die gericht zijn op het verminderen of tegengaan van specifieke klachten als pijn.

behandeling-chemotherapie-1

Login portal voor professionals