site logo

Behandeling

AAA

De behandeling die de arts u zal voorstellen hangt af van de volgende gegevens:

  • Uw leeftijd
  • De omvang en precieze plaats van de huidtumor
  • Of er wel of niet sprake is van uitzaaiingen
  • Uw lichamelijke conditie

Uw behandelend arts maakt samen met een aantal andere specialisten tijdens het multidisciplinair overleg een behandelplan voor u. Het is onmogelijk om alle afwegingen hier in detail te bespreken. Daarnaast kan uw situatie afwijken van de hieronder geschetste behandeling.

Curatieve behandeling

Onder een curatieve behandeling verstaan we een behandeling die als doel heeft u helemaal te genezen. De eerste behandeling van een melanoom is vrijwel altijd chirurgisch. De arts snijdt de verdachte huidplek in eerste instantie weg met een kleine marge om te bepalen of het gaat om kwaadaardig weefsel en om de dikte ervan te bepalen. De dikte van een melanoom bepaalt de vervolgbehandeling en de prognose. Dit is meestal opnieuw een operatie, dit keer met een marge van 1 of 2 cm.

Patiënten met een melanoom dikker dan 1 mm en dunner dan 4 mm, en patiënten met een dun melanoom met ongunstige kenmerken krijgen de mogelijkheid van de schildwachtklierprocedure aangeboden. Dit is een onderzoek dat nagaat of er al kankercellen zijn uitgezaaid naar de lymfeklier die zich het dichtste bij de tumor bevindt.

Indien deze lymfeklier tumorcellen bevat moet een agressievere behandeling worden ingezet dan wanneer deze klier ‘schoon’ is. Bevat de lymfeklier tumorcellen dan volgt een operatie (excisie) en/of  bestraling (radiotherapie) op die plaats. Het doel hiervan is de ziekte beter onder controle te houden.

operatie-huidkanker

Palliatieve behandeling

Onder een palliatieve behandeling verstaan we een behandeling die u niet meer kan genezen maar die wel uw leven kan verlengen en/of uw klachten kan verminderen. Genezing is niet meer mogelijk als er al in verschillende organen uitzaaiingen van het melanoom aanwezig zijn. De behandeling die volgt is dan met name gericht op verbetering van kwaliteit en levensverlenging.

Medicijn

Bij de palliatieve behandeling van een uitgezaaid melanoom gebruiken we medicijnen die de deling en groei van kankercellen vermindert (doelgerichte therapie) en immunotherapie. Als de doelgerichte therapie aanslaat, zal het aantal uitzaaiingen en de grootte van de uitzaaiingen afnemen (gewoonlijk na enkele weken of maanden). De uitzaaiingen verdwijnen echter niet volledig. Ze worden vaak  na verloop van tijd resistent tegen de behandeling en groeien opnieuw uit.  Blijft de ziekte als gevolg van de behandeling stabiel (tumoren worden niet kleiner maar ook niet groter) dan wordt dat ook als ‘winst’ gezien mits de behandeling niet te veel bijwerkingen geeft. Soms groeit de ziekte door ondanks de ingestelde behandeling.

Immuuntherapie

Bij immuuntherapie krijgt u medicijnen toegediend die het afweersysteem helpen de tumorcellen te herkennen en op te ruimen. De keuze van doelgerichte therapie of immunotherapie is van diverse factoren afhankelijk. Uw behandelend arts zal dit met u bespreken. Een van die factoren is het genetisch profiel van de tumorcellen. Om hier inzicht in te krijgen zal een mutatie-analyse (het bepalen van genetische afwijkingen in de tumorcel) worden uitgevoerd.

Voorbeelden

Voorbeelden van doelgerichte (palliatieve) therapie bij een melanoom zijn:

  • Vemurafenib
  • Dabrafenib
  • Combinatiebehandeling vemurafenib en cobimetinib, dabrafenib en trametinib

Voorbeelden van immuuntherapie bij een melanoom zijn:

  • Ipilimumab
  • Nivolumab
  • Pembrolizumab

Login portal voor professionals