site logo

Behandeling

AAA

De behandeling die de arts u zal voorstellen hangt af van de volgende gegevens:

  • De omvang en precieze plaats van de huidtumor
  • Of er wel of niet sprake is van uitzaaiingen
  • Uw lichamelijke conditie, leeftijd en eigen wens

Uw behandelend arts maakt samen met een aantal andere specialisten tijdens het multidisciplinair overleg een behandelplan voor u. Het is onmogelijk om alle afwegingen hier in detail te bespreken. Daarnaast kan uw situatie afwijken van de hieronder geschetste behandeling.

Curatieve behandeling

Patiënten met een melanoom dikker dan 1 mm en dunner dan 4 mm, en patiënten met een dun melanoom met ongunstige kenmerken krijgen de mogelijkheid van de schildwachtklierprocedure aangeboden. Dit is een onderzoek dat nagaat of er al kankercellen zijn uitgezaaid naar de lymfeklier die zich het dichtste bij de tumor bevindt. Indien bij dit onderzoek een positieve schildwachtklier wordt gevonden, zal deze operatief verwijderd worden.. Het doel hiervan is de ziekte beter onder controle te houden en zegt iets over de prognose. Bij een positieve klier heeft u de mogelijkheid om een aanvullende behandeling te krijgen met doelgerichte therapie of immuuntherapie met als doel het risico op terugkeer van uw ziekte te verminderen.

operatie-huidkanker

Palliatieve behandeling

Onder een palliatieve behandeling verstaan we een behandeling die u (inde meeste gevallen) niet meer kan genezen maar die wel uw leven kan verlengen en/of uw klachten kan verminderen. In deze fase is er sprake van in verschillende organen uitzaaiingen van het melanoom die niet meer operatief of middels bestraling te behandelen zijn. De behandeling die volgt is dan met name gericht op verbetering van kwaliteit en levensverlenging.

Medicijn

Bij de palliatieve behandeling van een uitgezaaid melanoom gebruiken we medicijnen die de deling en groei van kankercellen vermindert (doelgerichte therapie) en immuuntherapie. Indien doelgerichte therapie aanslaat, zal het aantal uitzaaiingen en de grootte van de uitzaaiingen afnemen (gewoonlijk na enkele weken). De uitzaaiingen verdwijnen echter niet volledig. Ze worden vaak  na verloop van tijd resistent tegen de behandeling en groeien opnieuw uit.  Blijft de ziekte als gevolg van de behandeling stabiel (tumoren worden niet kleiner maar ook niet groter) dan wordt dat ook als ‘winst’ gezien mits de behandeling niet te veel bijwerkingen geeft. Soms groeit de ziekte door ondanks de ingestelde behandeling. Om resistentie te voorkomen, wordt meestal na een korte behandeling met doelgerichte therapie de behandeling omgezet naar immuuntherapie en dus langdurig effect na te streven. Immuuntherapie kan ook primair als 1e behandeloptie gestart worden.

Immuuntherapie

Bij immuuntherapie krijgt u medicijnen toegediend die het afweersysteem helpen de tumorcellen te herkennen en op te ruimen. De keuze van doelgerichte therapie of immunotherapie is van diverse factoren afhankelijk. Uw behandelend arts zal dit met u bespreken. Een van die factoren is het genetisch profiel van de tumorcellen. Om hier inzicht in te krijgen zal een mutatie-analyse (het bepalen van genetische afwijkingen in de tumorcel) worden uitgevoerd.

Voorbeelden

Voorbeelden van doelgerichte therapie bij een melanoom zijn:

  • Combinatiebehandeling dabrafenib-trametinib en encorafenib-binimetinib

Voorbeelden van immuuntherapie bij een melanoom zijn:

  • Ipilimumab
  • Nivolumab
  • Nivolumab en ipilimumab
  • Pembrolizumab

Login portal voor professionals