site logo

Extra informatie

AAA

Bijzondere situaties

  • Uitzaaiingen in de hersenen
    Het komt regelmatig voor dat tumoren (met name longkanker, maar ook borstkanker en melanoom) uitzaaiingen in de hersenen veroorzaken. De klachten die deze uitzaaiingen veroorzaken zijn afhankelijk van de plek waar ze zich bevinden in de hersenen. Voor de behandeling van deze tumoren bestaan er verschillende mogelijkheden. Zoals bestraling van de gehele hersenen, stereotactische (hoge precisie) bestraling van een beperkt aantal uitzaaiingen in de hersenen. Chemotherapie of immunotherapie, neurochirurgie of behandeling gericht op klachten met medicatie, zoals dexamethason. Welke behandeling in uw geval de beste keuze is, bespreekt het behandelteam in het multidisciplinaire overleg. Mede op basis van de Nederlandse richtlijn. Het belangrijkste doel van de behandeling is behoud van kwaliteit van leven en bij voorkeur zo lang mogelijk.

Studies

Alle kennis en kunde over (de behandeling van) hersentumoren die we tegenwoordig hebben, is te danken aan eerdere laboratorium- en patiëntgebonden studies. Met nieuw medisch-wetenschappelijk onderzoek proberen we de behandeling verder te verbeteren. En het biologisch gedrag van de tumor beter te begrijpen. Deelname aan een studie betekent dat u mogelijk eerder toegang heeft tot een nieuw geneesmiddel. Of dit nieuwe middel daadwerkelijk een betere werking heeft dan de bestaande behandelingen is op voorhand niet zeker. Vraag uw arts naar mogelijkheden in uw situatie om aan een studiebehandeling mee te doen.

Cijfers en feiten

In Nederland wordt per jaar bij ongeveer 1200 patiënten een kwaadaardige hersentumor gediagnostiseerd. Het betreft vooral patiënten tussen de 50 en 75 jaar. Een kwaadaardige hersentumor komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen. De overlevingskans is afhankelijk van het stadium. Over het algemeen zijn de overlevingskansen niet zo goed.

Nuttige websites

Login portal voor professionals