site logo

Behandeling

AAA

Onder een curatieve behandeling verstaan we een behandeling die als doel heeft u helemaal te genezen.
Onder een palliatieve behandeling verstaan we een antitumorbehandeling die u niet meer kan genezen. Maar wel uw leven kan verlengen en/of uw klachten kan verminderen.

LAB Maastricht UMC+ brochure vaatkamer

Voor de keuze van de behandeling van eierstokkanker is het van belang in welk stadium de ziekte zich bevindt. Is alleen één eierstok aangetast, dan is een operatie meestal voldoende. Is de kanker al uitgezaaid of bestaat het vermoeden daarop al voor de operatie, dan voert de gynaecoloog-oncoloog een stadiëringoperatie uit. Daarbij verwijdert de gynaecoloog-oncoloog niet alleen de eierstokken en (indien mogelijk) de baarmoeder, maar bekijkt hij/zij ook alle gebieden in de buikholte waar eierstokkanker uitgezaaid zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld het vetschort in de buik, de lever, het middenrif en de lymfklieren. Van al deze gebieden worden stukjes weefsel (biopten) afgenomen voor microscopisch onderzoek. Ook het buikvocht wordt microscopisch onderzocht.

Als er zichtbare uitzaaiingen aanwezig zijn, verwijdert de gynaecoloog-oncoloog tijdens de operatie niet alleen de eierstokken, de baarmoeder en het vetschort in de buik. Maar ook zoveel mogelijk van de uitzaaiingen. Hierbij kan het nodig zijn een gedeelte van de darm weg te nemen en een stoma aan te leggen. Deze operatie heet ook wel een debulkingoperatie. Ook deze uitgebreide operatie wordt altijd uitgevoerd door een gynaecoloog-oncoloog.

behandeling - chemotherapie arm vrouwOperatie

De operatie is doorgaans de eerste behandeling. Zo nodig volgt na de operatie nog een behandeling met chemotherapie om de kans op genezing verder te vergroten. De volgorde van opereren en chemotherapie hangt echter af van de individuele situatie. Als het er op lijkt dat het niet zal lukken bij de operatie al het kankerweefsel veilig en compleet te verwijderen (bijvoorbeeld omdat het risico op schade aan de buikorganen daarbij te groot is) kan een serie van drie chemotherapiekuren de eerste vorm van behandeling zijn. Hierna volgt alsnog de debulkingoperatie. Na de operatie volgen nogmaals enkele kuren chemotherapie.

Chemotherapie

Chemotherapie bij eierstokkanker bestaat meestal uit zes kuren van verschillende medicijnen. Met een tussentijd van ongeveer drie weken. Chemotherapie kan verschillende bijwerkingen hebben. Eierstokkanker is meestal heel erg gevoelig voor chemotherapie. Hierdoor zult u al enkele weken na de start van de chemotherapie merken dat u minder last van de tumor heeft.

Kans op genezing

Alleen bij een behandeling in een vroeg stadium van eierstokkanker bestaat een goede kans op volledige genezing. In een verder gevorderd stadium is de levensverwachting beduidend minder gunstig. Vijf jaar na de behandeling van eierstokkanker in een verder gevorderd stadium leeft gemiddeld nog ongeveer 35% van de vrouwen. Vrouwen bij wie alle zichtbare uitzaaiingen konden worden verwijderd (zie debulkingoperatie), hebben wel een gunstigere toekomstverwachting: na vijf jaar is 60 tot 70 procent van hen nog in leven.

Als de tumor terugkomt na de eerste behandelingen is genezing meestal niet meer mogelijk. Vaak kunnen deze vrouwen wel nog enkele jaren in een vrij goede conditie leven ondanks de uitzaaiingen en ondanks de behandelingen. Voor de behandeling van eierstokkanker in een gevorderd stadium zijn diverse medicijnen beschikbaar die meestal achtereenvolgend worden ingezet. Bij de meeste patiënten zal elk volgend medicijn (elke volgende behandelingslijn) echter minder effect hebben en zullen de uitzaaiingen sneller weer gaan groeien. Uiteindelijk zullen de tumorcellen ongevoelig worden voor alle medicijnen. Dan is de ziekte niet meer onder controle te houden. De behandeling zal vanaf dat moment niet langer gericht zijn op het terugdringen en onder controle houden van de ziekte, maar op het bestrijden van pijn en ander ongemak in de laatste levensfase (palliatieve behandeling).

Login portal voor professionals