site logo

Behandeling

AAA

De behandeling die u zult ondergaan hangt onder andere af van de volgende gegevens:

  • Uw leeftijd
  • De grootte en de precieze plaats van de niertumor
  • Of er wel of geen uitzaaiingen zijn
  • Lichamelijke conditie
  • Huidige nierfunctie en de verwachte restfunctie na eventuele behandeling

Uw behandelend arts stelt samen met een aantal andere specialisten een voorstel voor behandeling op. Het is onmogelijk om alle afwegingen hier in detail te bespreken. Daarnaast kan uw situatie afwijken van de hieronder geschetste behandeling. Uw behandelend arts zal tijdens het spreekuur het behandelvoorstel en eventuele alternatieve voorstellen met u bespreken.

Curatieve behandeling

Onder een curatieve behandeling verstaan we een behandeling die als doel heeft u helemaal te genezen.  Dat kan bij nierkanker op verschillende manieren.

Operatie

Wanneer uw conditie het toelaat, is opereren de best mogelijke behandeling (gouden standaard) van niertumoren. Een niersparende operatie heeft daarbij de voorkeur. Dat wil zeggen dat de arts bij de operatie alleen de tumor verwijdert en de rest van het nierweefsel zo veel mogelijk intact laat. Het kan zijn dat de tumor hiervoor te groot is of op een bepaalde plaats zit waardoor het technisch niet mogelijk is alleen de tumor te verwijderen. In deze gevallen haalt de arts de gehele nier weg. De operatie kan op verschillende manieren worden uitgevoerd: via een kijkbuisoperatie, met behulp van de Da Vinci robot  of via een ‘open’ operatie. Bij zowel de kijkbuisoperatie als de Da Vinci robot gebeurt de ingreep via kleine sneetjes in de buik.

Behandeling operatie

Cryotherapie en radiofrequentie ablatie

Deze vormen van behandeling zijn mogelijk bij tumoren kleiner dan 4 cm. U komt in aanmerking voor cryotherapie of radiofrequentie ablatie (RFA) als een operatie niet mogelijk is of als er een speciale reden is om de behandeling zo niersparend mogelijk te doen. Bij cryotherapie en radiofrequentie ablatie prikt de arts naalden in de tumor. Dit gebeurt onder verdoving. Via deze naalden worden de tumorcellen door bevriezing (cryotherapie) of door opwarming (radiofrequentie ablatie) vernietigd.

Radiotherapie behandeling

Actief volgen

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat kleine niertumoren op oudere leeftijd niet altijd levensbedreigend zijn. Afhankelijk van uw leeftijd, lichamelijke conditie en eigen wensen en voorkeuren kan de arts besluiten de tumor niet meteen te behandelen maar de groei van de tumor in de gaten te houden door van tijd tot tijd röntgenonderzoek uit te voeren. Mocht de tumor in de loop van de tijd sterk in omvang toenemen, dan kan alsnog een behandeling worden toegepast.

Palliatieve behandeling

Onder een palliatieve behandeling verstaan we een antitumorbehandeling die u niet meer kan genezen, maar wel uw leven kan verlengen en uw klachten kan verminderen.

Wanneer de niertumor is uitgezaaid naar verschillende organen is een genezende behandeling in principe niet meer mogelijk. De arts kan dan toch kiezen voor een operatie, ondanks dat genezing niet meer mogelijk is. De operatie heeft dan als doel klachten te verhelpen die het gevolg zijn van de doorgroei van de tumor in andere organen rond de tumor. Als de tumor bloedt (wat te zien is aan bloed in de urine) kan embolisatie een mogelijke behandeling zijn. Daarbij brengt de radioloog via een bloedvat in de lies een slangetje (katheter) tot in het lekkende bloedvat in de tumor. Door vervolgens een vloeistof in het bloedvat te spuiten sluit het bloedvat helemaal af en stopt het bloeden. Een andere palliatieve behandeling is bestraling (radiotherapie), bijvoorbeeld om pijn van een pijnlijke botuitzaaiing te verminderen.

Behandeling met medicijnen

Uitgezaaide nierkanker is te behandelen met verschillende soorten medicijnen, zogeheten angiogeneseremmers en celcyclus-remmende medicijnen (doelgerichte therapie). Voorbeelden hiervan zijn sunitinib, bevacizumab, sorafenib, pazopanib, everolimus en temsirolimus. Chemotherapie is bij nierkanker geen optie, omdat nierkankercellen hiervoor ongevoelig zijn. Door de behandeling met genoemde medicijnen neemt meestal het aantal uitzaaiingen en de grootte van de uitzaaiingen af, als de behandeling tenminste goed aanslaat (gewoonlijk na enkele weken of maanden). De uitzaaiingen verdwijnen echter niet volledig en keren na verloop van tijd weer terug. Ze hebben dan resistentie opgebouwd tegen het gebruikte medicijn. Als de ziekte door de behandeling stabiel blijft (dat betekent dat de tumor niet kleiner wordt, maar ook niet groeit) is dat ook ‘winst’ mits de behandeling niet te veel bijwerkingen geeft. Soms groeit de ziekte door ondanks de ingezette behandeling.

Het is mogelijk verschillende behandelingen na elkaar te geven. Meestal zal elk volgend medicijn (elke volgende behandelingslijn) minder effect hebben dan de voorafgaande. Of u in aanmerking komt voor een behandeling met doelgerichte therapie hangt van diverse factoren af. Uw behandelend arts zal dit met u bespreken.

Login portal voor professionals