site logo

Behandeling

AAA

Curatieve behandeling

Een van de mogelijke behandelingen is dmv operatieOnder een curatieve behandeling verstaan we een behandeling die als doel heeft u helemaal te genezen. Het behandelteam zal allereerst beoordelen of de tumor geheel te verwijderen is. Dit hangt af van de mate waarin de tumor is ingegroeid in de lever en de omliggende overige weefsels zoals de bloedvaten. Als het op basis van de beeldvorming mogelijk wordt geacht de tumor te verwijderen, zal de chirurg met u bespreken hoe uitgebreid de operatie lijkt te worden. Vaak volgt in de periode na de operatie nog aanvullende chemotherapie. Deze heeft als doel de kans op terugkeer van de kanker zoveel mogelijk te verkleinen. Chemotherapie na de operatie is in het geval van galwegkanker echter geen standaardbehandeling.

Palliatieve behandeling

Onder een palliatieve behandeling verstaan we een antitumorbehandeling die u niet meer kan genezen,
Een van de mogelijke behandelingen is chemotherapiemaar wel uw leven kan verlengen en/of uw klachten kan verminderen.

Als genezing niet meer mogelijk is, doordat de tumor niet verwijderd kan worden, zal de arts een palliatieve behandeling voorstellen. Afhankelijk van uw lichamelijke conditie kan dat chemotherapie zijn. Bij patiënten in een goede lichamelijke conditie bestaat de therapie bij voorkeur uit een combinatie van twee chemotherapeutica. Bij  minder fitte patiënten  bestaat therapie bij voorkeur uit één soort chemotherapie. Dit is een mildere behandeling die echter helaas ook minder effectief is.

Ondersteunende behandeling

Bij galblaaskanker treedt vaak ongewenst gewichtsverlies op. Dat heeft een aantal oorzaken:  verminderde eetlust, toename van energiebehoefte en bijwerkingen van de behandeling.

Het is (bij alle vormen van kanker) belangrijk goed gevoed te blijven, omdat ondervoeding leidt tot achteruitgang van het algeheel functioneren (door afname van de spierkracht, vermoeidheid, en depressie) en welbevinden. Ondervoeding en gewichtsverlies hebben ook een ongunstige invloed op de uitkomt van de behandeling en de duur van de overleving. Een verwijzing naar een diëtist is daarom een vast onderdeel van de behandeling bij galblaaskanker.

Login portal voor professionals