site logo

Extra informatie

AAA

Bijzondere situaties

Erfelijkheid

Bij ongeveer 1-5% van de mensen met maagkanker speelt erfelijke aanleg een rol. In sommige families komt maagkanker (op jonge leeftijd) relatief vaak voor. Dat kan een aanwijzing zijn dat er sprake is van erfelijke aanleg voor maagkanker. Maagkanker komt onder ander voor bij mensen met het Lynch syndroom. Deze aandoening is het gevolg van een verandering (mutatie) in het DNA, waardoor met name gemakkelijk darmkanker kan ontstaan.Als uw arts vermoedt dat er bij u sprake is van familiaire aanleg kan hij/zij u adviseren een klinisch geneticus te consulteren om te laten onderzoeken (via bloedonderzoek) of u drager bent van een genmutatie. De uitslag van dat onderzoek kan consequenties hebben voor uzelf en/of uw eerstegraads familieleden.

Cijfers en feiten

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 1500 patiënten maagkanker. Bij mannen komt maagkanker het meest voor op de leeftijd van 60 tot 75 jaar. De meeste vrouwen met maagkanker zijn 75 jaar of ouder. De overlevingskans is afhankelijk van het stadium van de ziekte. Van de patiënten bij wie de tumor te verwijderen is, is  gemiddeld de helft 5 jaar later nog in leven. Is de tumor klein dan is dit 80%, is de tumor groot en uitgebreid dan is dit slechts 10-20%. Van de patiënten bij wie maagkanker in een laat stadium (met uitzaaiingen) wordt ontdekt, is 7% 5 jaar na de diagnose nog in leven.

Nuttige websites

Login portal voor professionals