site logo

Diagnostiek

AAA

Als uw huisarts vermoedt dat u een vorm van keelkanker heeft, stuurt de huisarts u door naar een specialist (meestal een KNO-arts). Deze zal onderzoek verrichten dat bestaat uit een gesprek, lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek. Daarnaast vindt meestal nog aanvullend onderzoek plaats in de vorm van een CT- of MRI-scan of een echo.

De KNO-arts kan u daarna doorverwijzen naar een centrum voor de behandeling van keelkanker. Daar vindt vaak nog een aanvullend onderzoek plaats waarbij de arts stukjes weefsel wegneemt uit de tumor (tumorbiopsie). Dit onderzoek gebeurt onder narcose. De patholoog onderzoek het weggenomen weefsel op de aanwezigheid en eigenschappen van de tumorcellen.

diagnostiek CT

Als alle benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd bespreekt het multidisciplinair Hoofd-Hals team de uitslagen ervan. In dit team zitten onder andere de KNO-arts, radiotherapeut (bestralingsarts), internist-oncoloog, radioloog, mondkaakchirurg, huidarts, oncologisch verpleegkundige en plastisch chirurg.  De uitslagen van de onderzoeken maken duidelijk of de keelkanker al is uitgezaaid naar bijvoorbeeld de lymfeklieren in hals of longen. Het Hoofd-Hals team maakt tijdens deze bespreking een behandelplan en bespreekt dit vervolgens met u.

Diagnostiek patholoog

Login portal voor professionals