site logo

Behandeling

AAA

De behandeling van maagkanker hangt af van de aanwezigheid van tumorcellen in de omliggende lymfeklieren. En de aanwezigheid van uitzaaiingen elders in het lichaam:

  • Er zijn geen tumorcellen aanwezig in de omliggende lymfeklieren of uitzaaiingen op afstand (curatieve behandeling).
  • Tumorcellen zijn aanwezig in de omliggende lymfeklieren, maar geen uitzaaiingen op afstand (curatieve behandeling).
  • Er zijn uitzaaiingen op afstand, zoals in de lever of het buikvlies (palliatieve behandeling).

Curatief

Onder een curatieve behandeling verstaan we een behandeling die als doel heeft u helemaal te genezen. Als uit het beeldvormend onderzoek blijkt dat de tumor zich beperkt tot de maag en omringende lymfeklieren dan bestaat de behandeling uit een combinatie van een operatie. Met vooraf en achteraf 3 kuren chemotherapie. Uiteraard bepalen ook persoonlijke factoren, zoals uw algehele conditie en wensen, mede de behandelingsmogelijkheden. Het doel van de behandeling is om de kans op genezing zo groot mogelijk te maken. Als het niet mogelijk is de tumor via een operatie te verwijderen, is een palliatieve behandeling de enige mogelijkheid.

Operatie

Palliatief

Onder een palliatieve behandeling verstaan we een antitumorbehandeling die u niet meer kan genezen, maar wel uw leven kan verlengen en/of uw klachten kan verminderen.

Als er bij de diagnose sprake is van uitzaaiingen in overige organen (zoals de lever of het buikvlies) is genezing meestal niet meer mogelijk. Er volgt dan een palliatieve  behandeling om het voortschrijden van de ziekte ze veel mogelijk af  te remmen. En de klachten zo veel mogelijk te verminderen. Bij patiënten in een goede lichamelijke conditie bestaat de palliatieve behandeling uit een combinatie van medicijnen (chemotherapie). En eventueel antilichaamstherapie gericht tegen de zogenaamde HER2-receptor.

Bij minder fitte patiënten bestaat de behandeling meestal uit één soort chemotherapie. Als uw conditie chemotherapie niet toelaat of als u geen chemotherapie wenst te ondergaan. Maar er is wel sprake van moeilijke passage van voedsel, dan kunt u een zogenaamd overloopje laten aanleggen. Hierbij sluit de chirurg de dunne darm aan op de maag boven de plaats waar de tumor zich bevindt, zodat het voedsel toch in de dunne darm kan komen. Als de tumor zich hoog in de maag bevindt – in de maagmond – dan kan het plaatsen van een buisje (stent) ervoor zorgen dat het voedsel toch in de maag kan komen.

Behandeling

Login portal voor professionals