site logo

Extra informatie

AAA

Bijzondere situaties

Erfelijkheid

Bij ongeveer 2% van de mensen die nierkanker hebben, is de ziekte ontstaan door een erfelijke aanleg. Er zijn verschillende zeldzame erfelijke aandoeningen die gepaard kunnen gaan met nierkanker. De ziekte van Von Hippel-Lindau, het Hereditair (erfelijk) Papillair Niercelcarcinoom, Bird-Hogg-Dube syndroom (BHD) en Wilms tumor (vorm van kinderkanker). De ziekte van Von Hippel-Lindau (VHL) is een zeldzame erfelijke ziekte. Bij VHL kunnen tal van gezwellen ontstaan op diverse plaatsen in het lichaam waaronder nierkanker. Ook BHD is een zeldzame erfelijke aandoening. Mensen met BHD hebben vooral last van goedaardige huidafwijkingen: bobbeltjes op het gezicht, in de hals en op het bovenste deel van de romp. Bij BHD kunnen verschillende typen goedaardige en kwaadaardige niertumoren ontstaan, waaronder niercelcarcinoom.

Erfelijke aanleg

In geval van familiaire (erfelijke) aanleg voor nierkanker adviseren wij een consult bij de klinisch geneticus om te laten onderzoeken (bloedonderzoek) of er sprake is van een genmutatie. De uitslag van het bloedonderzoek is gemiddeld na 3-4 weken bekend. Indien een genmutatie aanwezig is, kan dit consequenties voor u zelf hebben en voor uw eerstegraads familieleden van vader- of moederskant. Personen met een erfelijk niertumor syndroom doen er verstandig aan zich jaarlijks te laten controleren op de aanwezigheid van een kwaadaardige tumor.

Cijfers en feiten

Van alle mensen met kanker hebben er ongeveer 2-3 % nierkanker. In Nederland is het jaarlijkse aantal nieuwe patiënten met nierkanker de afgelopen 25 jaar toegenomen. In 1990 bedroeg het aantal nieuwe patiënten 1.304 en in 2013 2.440. Deze stijging komt onder andere door vergrijzing van de bevolking. De leeftijd waarop nierkanker voorkomt varieert van 40 tot 70 jaar. De ziekte komt iets meer voor bij mannen dan bij vrouwen (verhouding 3:2). Bij ongeveer een derde van de patiënten is er op het moment dat de diagnose gesteld wordt al sprake van uitzaaiingen. Bij 30% van de patiënten bij wie de ziekte bij diagnose alleen in de nier aanwezig was, ontstaan in een latere fase alsnog uitzaaiingen. Er sterven in Nederland jaarlijks ongeveer 1.000 patiënten als gevolg van nierkanker.

Nuttige websites

Login portal voor professionals