site logo

Behandeling

AAA

De soort behandeling bij endeldarmkanker hangt af van de plaats in de endeldarm waar de tumor zich bevindt. En de mate waarin de tumor is doorgegroeid in de darmwand. Als ook de mogelijkheid tijdens een operatie een tumorvrije ‘schil’ (circumferentiële resectiemarge (CRM)) rondom de tumor mee weg te kunnen snijden. En de aanwezigheid van tumorcellen in de omliggende lymfeklieren en/of andere organen.

Curatieve behandeling

Onder een curatieve behandeling verstaan we een behandeling die als doel heeft u helemaal te genezen. De curatieve behandeling bestaat bij endeldarmkanker uit een operatie die afhankelijk van het stadium en de exacte plaats van de ziekte soms voorafgegaan wordt door bestraling (1 week). Of een combinatie van chemotherapie en bestraling (5,5 week). Het doel van de toevoeging van chemotherapie is het effect van de bestraling te vergroten. De meest gangbare operatie bestaat uit het verwijderen van de endeldarm. En de omringende vetkolom, inclusief lymfeklieren. Soms is het nodig om de darm (tijdelijk of blijvend) aan te sluiten op een kunstmatige opening in de buikwand (stoma).

De operatie en bestraling zijn erop gericht de kans dat de tumor later op dezelfde plaats terugkomt zo klein mogelijk te maken. Aan de hand van bepaalde kenmerken van de tumorcellen schat de arts in hoe groot het risico is dat er al tumorcellen via de bloedvaten elders in het lichaam zijn terechtgekomen. De hoogte van dat risico bepaalt of het zinvol is u een aanvullende behandeling (= adjuvante behandeling) met chemotherapie te geven (niet volgens de landelijke richtlijn). Hoe groter het risico opterugkeer van ziekte, des te groter is de kans dat de aanvullende behandeling extra overlevingswinst oplevert. Uw arts zal alle voors en tegens van aanvullende chemotherapie uitgebreid met u bespreken.

Uitgezaaid

Is de ziekte bij u uitgezaaid, bijvoorbeeld in de lever en de longen, dan maken de artsen een inschatting van de kans dat deze uitzaaiingen te verwijderen zijn. Indien die kans hoog genoeg is, komt u in aanmerking voor een behandeling die bestaat uit een combinatie van bestraling van de endeldarm gevolgd door chemotherapie. Dit laatste is eventueel te combineren met een behandeling met antilichamen. Deze voorkomen dat er zich nieuwe bloedvaten in de tumor vormen of een behandeling met een antilichaam tegen een groeifactor. Indien mogelijk volgt na deze behandelingen een operatie om de endeldarmtumor en de uitzaaiing(en) te verwijderen. Ook hierbij vormt het maximaal vergroten van de kans op genezing het doel van de behandeling.

Operatie

Palliatieve behandeling

Onder een palliatieve behandeling verstaan we een antitumorbehandeling die u niet meer kan genezen. Maar wel uw leven kan verlengen en/of uw klachten kan verminderen.

Als er bij u sprake is van uitzaaiingen op afstand, tijdens de diagnose of (vele) jaren na de eerste diagnose, is genezing meestal niet meer mogelijk. Tenzij het aantal uitzaaiingen beperkt is. Het doel van de behandeling is in dat geval het voortschrijden van de ziekte af te remmen. En de ernst van de klachten te verminderen. Dat gebeurt meestal met behulp van chemotherapie in eenzelfde volgorde als bij de behandeling van dikke darmkanker. Bent u in een goede lichamelijke conditie dan bestaat de behandeling bij voorkeur uit een combinatie van chemotherapie en antilichamen die de vorming van nieuwe bloedvaten in de tumor voorkomen. Of antilichamen gericht tegen een groeifactor. Ben u minder fit dan bestaat de behandeling bij voorkeur uit één soort chemotherapie. In dat geval kunnen wel verschillende behandelingen na elkaar volgen. Meestal zal elk volgend medicijn (elke volgende behandelingslijn) echter minder effectief zijn dan het voorafgaande.

Behandeling

Login portal voor professionals