site logo

Behandeling

AAA

Mesothelioom is een moeilijk te behandelen kankersoort. Ongeveer een kwart van de mesothelioom-patiënten overlijdt binnen drie maanden na de diagnose en twee derde binnen een jaar.

In het verleden is geprobeerd de vooruitzichten voor patiënten te verbeteren door hen te opereren. Dit waren zeer grote operaties met een grote kans op overlijden na de operatie. Na een dergelijke operatie volgde nog nabehandeling met chemotherapie en bestraling. Aangezien dit niet tot een aantoonbare betere overleving heeft geleid, worden dergelijke operaties tegenwoordig niet meer uitgevoerd. Behalve soms nog als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Mesothelioom is dus niet te genezen. De behandeling is daarom altijd palliatief van aard. Dat wil zeggen dat deze gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van het leven (minder klachten). En eventueel op het verlengen van het leven. Meestal bestaat de behandeling uit een vorm van chemotherapie. De huidige chemotherapie zorgt er bij 40% van de patiënten voor dat de omvang van de tumor(en) afneemt. De behandeling verlengt de overleving met 2-4 maanden en verbetert de kwaliteit van leven. Als u in aanmerking komt voor chemotherapie beslist u samen met uw arts of u een dergelijke behandeling wilt ondergaan.

Lokale klachten

Lokale klachten zoals pijn zijn soms te verminderen met bestralingen. Bij ernstige kortademigheid als gevolg van het ophopen van het pleuravocht kan het aanbrengen van een drain verlichting geven. Hierbij plaatst de arts een dun slangetje (drain) tussen de ribben door tussen de longvliezen. Het vocht kan dan via het slangetje wegstromen. Hierna kan de arts door het inspuiten van talkpoeder via de drain de longvliezen ‘aan elkaar plakken’. De talk roept een ontstekingsreactie op in de longvliezen waardoor deze aan elkaar gaan kleven en er geen nieuw vocht meer tussen de longvliezen kan ontstaan.

Behandeling

Login portal voor professionals