site logo

Extra informatie

AAA

Bijzondere situaties

  • Erfelijkheid en blaaskanker
    In sommige families komt een erfelijke vorm van blaaskanker voor. De kans hierop is verhoogd als bij 2 familieleden in de eerste lijn blaaskanker is vastgesteld. Familieleden in de eerste lijn zijn vader, moeder, broer of zus. In geval van familiaire (erfelijke) aanleg voor blaaskanker, adviseren wij een consult bij de klinisch geneticus om te laten onderzoeken (bloedonderzoek) of er sprake is van een genmutatie. De uitslag van het bloedonderzoek is gemiddeld na 3-4 weken bekend. Indien een genmutatie aanwezig is, kan dit consequenties voor uzelf hebben. En voor uw eerstegraads familieleden van vader- of moederskant. Personen met een erfelijke aanleg voor blaaskanker doen er verstandig aan zich jaarlijks te laten controleren op de aanwezigheid van tumoren in de blaas.

Cijfers en feiten

Het aantal patiënten met blaaskanker neemt al jaren duidelijk toe. De tumor bevindt zich meestal in de blaas. Maar kan ook in het bedekkend slijmvlies van de urinewegen en nieren groeien. In 2011 is in Nederland bij iets meer dan 3.000 patiënten spier-invasieve blaaskanker vastgesteld. Bij mannen is blaaskanker de op vijf na meest voorkomende vorm van kanker. De ziekte komt ongeveer vier maal vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

Blaaskanker  is vooral een ziekte van de oudere patiënt. Rokers en mensen die veelvuldig in aanraking zijn geweest met kleurstoffen en aromatische aminen (stoffen die gebruikt werden in de textiel-, plastic- en rubberindustrie), hebben een grotere kans op blaaskanker. De overleving hangt af van het stadium van de kanker ten tijde van de diagnose. Het stadium wil zeggen hoe groot de tumor is en of de ziekte zich heeft uitgebreid buiten de blaas of urinewegen. Jaarlijks sterven in Nederland  ongeveer bijna 1200 patiënten aan deze ziekte.

Nuttige websites

Login portal voor professionals