site logo

Diagnostiek

AAA

Bij de verdenking op een plaveiselcelcarcinoom zal er aanvullend onderzoek plaatsvinden. Dat kan bestaan uit een van de onderstaande onderzoeken of een combinatie hiervan. Uw behandelend arts zal u vertellen welke er bij u nodig zijn.

  • Huidbiopt of excisie (wegsnijden van hele tumor)
  • Echo van de lymfklieren eventueel met punctie
  • MRI- of CT-scan (zelden)

Deze diagnostiek levert informatie over:

Het onderzoek tijdens de diagnostiekfase levert informatie op over het klinische stadium van de ziekte. Dit houdt in: het type tumor, de grootte van de tumor, de plaatselijke uitbreiding. En eventueel de aan- of afwezigheid van uitzaaiingen (zelden).

Login portal voor professionals