site logo

Behandeling

AAA

Hoe uw behandeling er precies gaat uitzien, hangt af van de volgende gegevens:

 • De grootte en de plaats van de huidtumor
 • Uw leeftijd en algehele conditie
 • De aanwezigheid (zelden) of afwezigheid van uitzaaiinge
 • Uw eigen voorkeuren

Uw behandelend arts maakt samen met u en soms in samenspraak met andere specialisten een behandelplan voor u. Het is onmogelijk om alle afwegingen hier in detail te bespreken. Daarnaast kan uw situatie afwijken van de hieronder geschetste behandeling.

Curatieve behandeling

Onder een curatieve behandeling verstaan we een behandeling die als doel heeft u helemaal te genezen. De behandeling van een plaveiselcelcarcinoom is vrijwel altijd chirurgisch.

 • Chirurgie

  In de meeste gevallen verwijdert uw arts het plaveiselcelcarcinoom onder plaatselijke verdoving operatief (excisie). De arts neemt hierbij altijd ook een randje gezonde huid mee om eventuele tumorcellen buiten de zichtbare begrenzing van de tumor mee te nemen. De gebruikelijke marge bij het wegsnijden van een plaveiselcelcarcinoom is een halve centimeter gezonde huid. Bij grotere tumoren en/of tumoren met een ongunstig groeipatroon kan de marge groter zijn. Is de wond die ontstaat door het weghalen van de tumor te groot om te hechten, dan maakt de arts omliggende huid los en schuift deze op tot in de wond. Een andere mogelijkheid is de wondt te bedekken met een huidtransplantaat.

 • Mohs’ micrografische chirurgie

  Dit is een speciale chirurgische techniek die soms wordt uitgevoerd bij een plaveiselcelcarcinoom met ongunstige microscopische kenmerken (bijvoorbeeld een tumor die langs zenuwbundels groeit), een plaveiselcelcarcinoom op een ongunstige plaats (vooral in het gezicht) of een recidief (een al eerder behandeld plaveiselcelcarcinoom). Bij deze techniek haalt de opererende specialist het gezwel laagje voor laagje weg. De patholoog beoordeelt tijdens de operatie van elk laagje onder de microscoop of er tumorcellen in aanwezig zijn. Is dit het geval dan haalt de operateur het volgende laagje weg. Dit gaat zolang door totdat het weggehaalde weefsel geen kankercellen meer bevat. Dit is een intensieve operatie die enkele uren tot een hele dag in beslag kan nemen. Is de hele tumor op deze manier verwijderd, dan sluit de arts de wond op dezelfde manier als hierboven beschreven.

 • Radiotherapie

  behandeling- radiotherapieRadiotherapie is vooral geschikt voor de behandeling van plaveiselcelcarcinomen in het gezicht en rond of op het oor, daar waar chirurgie technisch niet mogelijk is of ontsierende littekens oplevert. In het algemeen is radiotherapie niet de eerste keus, maar wel een goed alternatief voor chirurgische behandeling. De bestraling bij huidkanker is veel oppervlakkiger dan de bestraling bij kanker van inwendige organen. De bestraling is dan ook niet of nauwelijks belastend voor het lichaam. Wel kan er plaatselijk roodheid, oedeem (vochtophoping) of korstvorming optreden. Een behandeling met radiotherapie is wel intensief vanwege de vele keren dat bestraald moet worden.

Login portal voor professionals