site logo

Behandeling

AAA

Curatief

Genezing is alleen mogelijk als de tumor (en eventueel beperkte uitzaaiingen) geheel zijn te verwijderen. Bij een operatie voor dunne darmkanker verwijdert de chirurg het gedeelte van de dunne darm waarin de tumor zich bevindt. En bijbehorende lymfeklieren, lymfevaten en bloedvaten. Het doel van de behandeling is de  kans op genezing zo groot mogelijk te maken.

Behandeling operatie

Palliatief

Als bij de diagnose blijkt dat er uitzaaiingen op afstand zijn is genezing niet meer mogelijk, tenzij het aantal uitzaaiingen beperkt is en alle uitzaaiingen te verwijderen zijn.

Is genezing niet mogelijk, dan wordt het doel van de behandeling het voortschrijden van de ziekte af te remmen. En de klachten te verminderen (palliatieve behandeling). Aangezien dunne darmkanker niet vaak voorkomt, zijn er tot op heden te weinig patiënten behandeld om de effectiviteit van chemotherapie vast te stellen. Omdat dunne darmkanker veel overeenkomsten vertoont met dikke darmkanker kiest de arts bij uitgezaaide dunne darmkanker vaak voor een zelfde soort chemotherapie als bij uitgezaaide dikke darmkanker. Is er sprake van obstructie (ontlasting kan de tumor niet passeren), dan kan een operatie soms een oplossing zijn. Bestraling kan nuttig zijn ter pijnvermindering, vermindering van symptomen van obstructie. En verminderen van tumor gerelateerd bloedverlies.

behandeling van een tumor dmv chemotherapie

Login portal voor professionals