site logo

Diagnostiek

AAA

Indien u klachten heeft die wijzen op de mogelijkheid van borstkanker kunt u via uw huisarts meestal dezelfde dag of binnen enkele dagen in het ziekenhuis terecht voor verder onderzoek. Dit onderzoek bestaat in eerste instantie uit een gesprek, lichamelijk onderzoek, borstfoto (mammografie) en echografie van borst en oksel. Wordt hierbij afwijkend weefsel aangetroffen, dan neemt de arts meteen een stukje weefsel (biopt) weg. De patholoog onderzoekt dit weefsel op de aanwezigheid van kankercellen. Zijn die niet aanwezig, dan krijgt u dat meestal nog dezelfde dag te horen. Is er (mogelijk) wel sprake van borstkanker, dan volgt zo nodig nog nader onderzoek, bijvoorbeeld een MRI-scan van de borst.

Deze diagnostiek levert informatie op over:

  • Het stadium van de ziekte. Dit is onder andere afhankelijk van de grootte van de borsttumor, het type tumor (ductaal of lobulair, of anders), de aan- of afwezigheid van kankercellen in de oksellymfeklieren, de aan- of afwezigheid van uitzaaiingen op afstand (bijvoorbeeld in lever, longen en/of botten), wel of geen invasieve groei aanwezig [voorloperstadium ductaal carcinoma in situ (DCIS) of invasief carcinoom].
  • Tumorkenmerken als de aan- of afwezigheid van hormoon- en HER2-receptoren op de kankercellen en de groeisnelheid (tumorgraad).

De conclusie van de diagnostiek kan bijvoorbeeld zijn:

“Er is sprake van invasief ductaal mammacarcinoom met een tumor van 3,5 cm doorsnede in de rechter borst, graad 2, ER positief in 80% van de cellen, PR positief in 60% van de cellen, HER2 negatief, met tumorpositieve lymfeklieren in de oksel, zonder aanwijzingen voor uitzaaiingen op afstand.”

Login portal voor professionals