site logo

Extra informatie

AAA

Bijzondere situaties

Erfelijkheid
Bij een GIST speelt erfelijkheid meestal geen rol. Bij verschillende zeldzame familiair genetische syndromen kan echter de kans op GIST verhoogd zijn, zoals bij het familiare GIST syndroom. Indien er sprake is van familiair voorkomen van GIST van of andere (verwante) tumoren, krijgt u een consult bij de klinisch geneticus aangeboden.

Cijfers en feiten

In Nederland krijgen per jaar ongeveer 200 patiënten de diagnose GIST. Het aantal mannen en vrouwen dat GIST krijgt, is vrijwel gelijk. De meeste patiënten zijn tussen de 60 en 74 jaar oud.  GIST is tamelijk onvoorspelbaar en de uitkomst van de ziekte is daardoor moeilijk te voorspellen. De overlevingskans is onder andere afhankelijk van het stadium van de ziekte op het moment van de diagnose. Van de patiënten met een GIST stadium I is 95% na 3 jaar nog in leven. Van de patiënten met GIST stadium IV is na 3 jaar nog 75% in leven.

Nuttige websites

Login portal voor professionals