site logo

Diagnostiek

AAA

Als uw huisarts vermoedt dat u leukemie heeft, stuurt de huisarts u door naar een specialist (meestal een hematoloog). Deze zal aanvullend onderzoek verrichten dat bestaat uit een gesprek, lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek. Ook beeldvormend onderzoek is mogelijk, zoals een echografie van de lever en milt of een longfoto om vergrote lymfeklieren rond te longen op te sporen. Verder kan uw arts op basis van de bloeduitslagen het nodig vinden om uw beenmerg te onderzoeken.

Vaak is  nader onderzoek nodig om vast te stellen om welke vorm van leukemie het gaat, hoe ver de ziekte zich heeft verspreid en welke behandeling voor u het meest geschikt is.

Login portal voor professionals