site logo

Behandeling

AAA

Curatief

Onder een curatieve behandeling verstaan we een behandeling die als doel heeft u helemaal te genezen.

Een GIST komt vaak per toeval aan het licht, bijvoorbeeld bij een kijkonderzoek van de maag of de darm. De tumor veroorzaakt dan meestal geen klachten. Een per toeval ontdekte GIST is vaak klein. Een GIST kleiner dan 2 cm heeft een zeer gunstige prognose, waarbij behandeling niet meteen noodzakelijk is. Is de GIST bij een vervolgonderzoek groter geworden of is de GIST bij diagnose groter is dan 2 cm en zijn er geen aanwijzingen dat de tumor is uitgezaaid, dan kijkt de arts of het mogelijk is de tumor geheel te verwijderen. Het doel van die behandeling is om een maximale kans op genezing te bereiken.

Doelgerichte medicijnen

Indien de tumor niet in z’n geheel te verwijderen is, kan een voorbehandeling met doelgerichte medicijnen (tabletten) de tumor  in 6 tot 12 maanden kleiner maken. Daarna is soms wel een operatie mogelijk. Een GIST is zeer beperkt gevoelig voor klassieke chemotherapie of bestraling, maar de GIST kan wel goed gevoelig zijn voor doelgerichte therapie, medicijnen die specifiek de celdeling van de GIST remmen.

Ook na een operatie waarbij alle tumor op het oog verwijderd lijkt te zijn, kan het nodig zijn de kan op terugkeer van de GIST verder te verkleinen door 3 jaar na te behandelen met doelgerichte therapie. Of dit  nodig is, is afhankelijk van het risico op terugkeer van de GIST.

Behandeling operatie

Palliatief

Onder een palliatieve behandeling verstaan we een antitumorbehandeling die niet u meer kan genezen maar wel uw leven kan verlengen en/of uw klachten kan verminderen. Indien bij de diagnose er al uitzaaiingen zijn naar andere weefsels of organen, zoals het buikvlies of de lever, is genezing meestal niet meer mogelijk (tenzij het aantal uitzaaiingen beperkt is). De behandeling die volgt is dan palliatief. De behandeling bestaat ook dan uit doelgerichte therapie. Door deze behandeling kan de uitgezaaide ziekte lang stabiel blijven. Na enige tijd (maanden tot jaren) kan de tumor ongevoelig worden waardoor de ziekte weer toeneemt. De ziekte kan vaak langdurig onder controle gehouden worden door verschillende doelgerichte medicijnen achtereenvolgend toe te dienen.

behandeling-doelgerichte-therapie-tabletten

Ondersteunende behandeling

Bij patiënten met GIST kan ongewenst gewichtsverlies optreden. Dat heeft een aantal oorzaken: verminderde eetlust, toename van energiebehoefte en bijwerkingen van de behandeling. Het is (bij alle vormen van kanker) belangrijk goed gevoed te blijven omdat ondervoeding leidt tot achteruitgang van het algeheel functioneren (door afname van de spierkracht, vermoeidheid, en depressie) en welbevinden. Ondervoeding en gewichtsverlies hebben ook een ongunstige invloed op de uitkomt van de behandeling en de duur van de overleving. Een verwijzing naar een diëtist is daarom een vast onderdeel van de behandeling bij GIST.

Login portal voor professionals