site logo

Behandeling

AAA

De keuze van behandeling van bijnierkanker is afhankelijk van verschillende factoren. In de eerste plaats bepaalt het stadium van de kanker de behandeling. Daarnaast bepalen ook persoonlijke factoren zoals uw conditie en of u nog andere ziekten onder de leden heeft (co-morbiditeit) een rol bij de keuze voor de behandeling.

Curatieve behandeling

Onder een curatieve behandeling verstaan we een behandeling die als doel heeft u te genezen. De curatieve behandeling van bijnierkanker bestaat over het algemeen uit een operatie, waarbij verwijdering van de gehele bijniertumor kans biedt op genezing.

In geval er overproductie van bijnierhormonen is, kan – afhankelijk van de situatie – een behandeling met medicijnen plaatsvinden. Bijvoorbeeld met het middel mitotaan. Mitotaan is een geneesmiddel dat de aanmaak van bepaalde hormonen afremt. Het kan daarbij enkele  weken tot maanden duren voordat het effect maximaal is.

Behandeling operatie

Palliatieve behandeling

Onder een palliatieve behandeling verstaan we een antitumorbehandeling die u niet meer kan genezen, maar wel uw leven kan verlengen en/of uw klachten kan verminderen. Patiënten bij wie uitzaaiingen van bijnierkanker zijn vastgesteld kunnen medicijnen krijgen die de groei van de tumor remmen en de klachten verminderen. Voorbeelden zijn: octreotide, peptide receptor radio nucliden therapie, doelgerichte therapie en chemotherapie. Kankercellen kennen een ongeremde groei; een groei die zich niet houdt aan de grenzen van organen. Zij delen zich sneller dan ander lichaamscellen en zijn daardoor ook gevoeliger voor de remmende werking van chemotherapie. Door de celdeling met medicijnen te remmen kunnen tumoren niet meer groeien. De tumorcellen gaan dood waarna het lichaam ze opruimt. Welk type therapie in uw situatie het  meest geschikt is, zal uw behandelend arts met u bespreken.

Behandeling

Login portal voor professionals