site logo

Extra informatie

AAA

Bijzondere situaties

  • Vergoeding
    Patiënten die door contact met asbest in Nederland de ziekte mesothelioom hebben gekregen, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een vergoeding vanuit de overheid. Vraag hiernaar bij uw arts.

Cijfers en feiten

In Nederland krijgen jaarlijks zo’n 500 patiënten de diagnose mesothelioom te horen. Dit aantal blijft naar verwachting nog enkele jaren stabiel. Als gevolg van de inmiddels strenge wetgeving in Nederland ten aanzien van het gebruik van asbest zal het aantal asbestslachtoffers na verloop van tijd evenwel afnemen.

Nuttige websites

Login portal voor professionals