site logo

Privacystatement

AAA

OncoZON kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van OncoZON, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier en/of het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief op de website aan OncoZON verstrekt. OncoZON kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • IP-adres

Waarom OncoZON gegevens nodig heeft

OncoZON verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of via email contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan OncoZON uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

Hoe lang OncoZON gegevens bewaart

OncoZON bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

OncoZON verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van OncoZON worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor
analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. OncoZON gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

OncoZON maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan OncoZON te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. OncoZON heeft hier geen invloed op. OncoZON heeft Google geen toestemming gegeven om via OncoZON verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@oncozon.nl. OncoZON zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

OncoZON neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van OncoZON maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door OncoZON verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met OncoZON op via info@oncozon.nl.

www.oncozon.nl is een website van OncoZON. OncoZON is als volgt te bereiken:

Postadres: P. Debyelaan 25, 6229 HX Maastricht
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
Telefoon: +31 (0)43 387 6543
E-mailadres: info@oncozon.nl

Login portal voor professionals