site logo

Behandeling

AAA

Curatieve behandeling

Onder een curatieve behandeling verstaan we een behandeling die als doel heeft u helemaal te genezen. Als de beeldvorming uitwijst dat de tumor een beperkte omvang heeft en ook het aantal uitzaaiingen beperkt is, kan het behandelteam besluiten de tumor te verwijderen. Door middel van een operatie of, bij hele kleine tumoren, door wegbranden. Het doel van de behandeling is om de kans op genezing zo groot mogelijk te maken.

Operatie

Palliatieve behandeling

Onder een palliatieve behandeling verstaan we een antitumorbehandeling die u niet meer kan genezen, maar wel uw leven kan verlengen en/of uw klachten kan verminderen. Een palliatieve behandeling komt in beeld als de tumor en eventuele uitzaaiingen niet te verwijderen zijn. Genezing is dan niet meer mogelijk. Een behandeling met medicijnen kan dan het voortschrijden van de ziekte engszins afremmen en de klachten verminderen. Bij NET graad 1 of 2 bestaat de behandeling uit hormonen (somatostatine) of doelgerichte therapie. En bij NET graad 3 (NEC) uit chemotherapie. Ook een bepaalde soort bestraling – PRRT of MIBG – kan soms een optie zijn. Voor deze behandeling zult u worden verwezen naar een specifiek behandelcentrum, zoals het Academisch Ziekenhuis in Aken of het Erasmus MC in Rotterdam.

Persoonlijke factoren, zoals uw leeftijd, algehele conditie en uw wensen, bepalen mede de behandelingsmogelijkheden.

Behandeling

Ondersteunende behandeling

Bij patiënten met NET kan ongewenst gewichtsverlies optreden. Dat heeft een aantal oorzaken:  verminderde eetlust, toename van energiebehoefte en bijwerkingen van de behandeling. Het is (bij alle vormen van kanker) belangrijk goed gevoed te blijven, omdat ondervoeding leidt tot achteruitgang van het algeheel functioneren (door afname van de spierkracht, vermoeidheid, en depressie) en welbevinden. Ondervoeding en gewichtsverlies hebben ook een ongunstige invloed op de uitkomt van de behandeling en de duur van de overleving. Een verwijzing naar een diëtist is daarom een vast onderdeel van de behandeling bij NET.

behandeling-doelgerichte-therapie-tabletten-1

Login portal voor professionals