site logo

Diagnostiek

AAA

Als uw huisarts vermoedt dat u mogelijk anuskanker heeft, zal de huisarts u doorverwijzen naar een specialist. Meestal een maagdarmlever-arts of chirurg.  Deze zal aanvullend onderzoek doen dat in eerste instantie bestaat uit een gesprek en lichamelijk onderzoek. Vindt de arts daarbij afwijkingen, dan neemt de arts een stukje weefsel (biopt) weg uit de afwijking. De patholoog zal dit weefsel nader onderzoeken op de aanwezigheid van kankercellen. Lijkt er sprake te zijn van anuskanker dan volgt nader onderzoek, zoals een MRI-scan, CT-scan of PET/CT-scan.

Deze diagnostiek levert informatie op over:

  • Het stadium van de ziekte: invasieve groei, grootte van de tumor, het aantal aangetaste lymfeklieren, aanwezigheid van uitzaaiingen op afstand (dat wil zeggen in andere organen bijvoorbeeld de lever)
  • Tumorkenmerken: de groeisnelheid (tumorgraad)

De conclusie van de diagnostiek kan bijvoorbeeld zijn:

“Er is sprake van stadium II plaveiselcelcarcinoom uitgaande van de anus, met een tumor van 3,5 cm, graad 2, zonder aanwijzingen voor uitzaaiingen in de lymfeklieren of uitzaaiingen op afstand.”

Login portal voor professionals