site logo

Behandeling

AAA

Curatieve behandeling

Heeft de behandeling als doel u helemaal te genezen, dan noemen we dit een curatieve behandeling. De behandeling van keelkanker (in een vroeg stadium) is meestal gericht op genezing.

Of het mogelijk is de tumor (helemaal) te verwijderen door middel van een operatie hangt af van de grootte van de tumor, of de tumor de omliggende weefsels in de keel al heeft aangetast. En de uitgebreidheid van uitzaaiingen naar de nabijgelegen lymfeklieren. Is een operatie mogelijk dan snijdt de arts behalve de tumor in de keel ook de aangetaste lymfeklieren weg. Afhankelijk van de ernst van de ziekte volgt na de operatie een nabehandeling met radiotherapie (bestraling). Bij sommige vormen van keelkanker is niet een operatie maar radiotherapie de eerste vorm van behandeling. Dat geldt met name bij kleine tumoren van de stembanden (in het strottenhoofd).

Als het (microscopisch) onderzoek van het weggehaalde weefsel aantoont dat de kanker niet volledig is verwijderd en/of dat de kans groot is dat er nog tumorcellen zijn achtergebleven op de plaats in de hals waar de lymfeklieren zijn weggenomen, volgt een nabehandeling met zowel bestraling als chemotherapie (chemoradiatie). Nabehandeling met chemoradiatie is een intens behandeltraject. Zowel de radiotherapeut als de internist-oncoloog zullen u hierbij begeleiden.

Soms tonen de onderzoeken aan dat het niet mogelijk is de keelkanker en de aangetaste lymfeklieren volledig weg te nemen. Of dat dit gepaard zal gaan met een forse verminking. Het behandelteam zal u een behandeling voorstellen die bestaat uit een combinatie van radiotherapie en chemotherapie. U krijgt dan in 7 weken tijd een hoge dosis bestraling en 3 toedieningen van chemotherapie. Deze chemotherapie is alleen veilig toe te dienen als uw hart, bloedvaten en nieren in een goede conditie verkeren.

Immunotherapie

De internist-oncoloog zal voor het starten van het chemoradiatie controleren of u in staat bent de behandeling te ondergaan.  Blijkt hierbij dat het toedienen van de chemotherapie voor u een te hoog risico op ernstige bijwerkingen oplevert, dan zal de bestraling gecombineerd worden met immunotherapie. Dit is een behandeling die uw afweersysteem inzet tegen de kankercellen. Deze behandeling is ook bewezen effectief, maar gaat gepaard met minder bijwerkingen dan de gebruikelijke chemotherapie. Omdat tijdens de chemoradiatie de slijmvliezen in de mond ontstoken raken, is het vaak onmogelijk op een normale manier te eten. Om die reden krijgt u voorafgaand aan de behandeling een PRG- of PEG-sonde, een buisje dat door de buikwand heen uitmondt in de maag. Via dit buisje kunt u eten, drinken en eventueel medicijnen innemen.

Drie maanden na beëindigen van de gecombineerde behandeling (radiotherapie + chemotherapie of radiotherapie + immunotherapie) moet nieuw onderzoek uitwijzen of de kanker volledig is verdwenen. Indien er nog steeds een kleine tumorrest aanwezig is, zal de KNO- arts de resterende tumorcellen operatief verwijderen (salvage chirurgie). Dit geldt niet voor alle vormen van keelkanker.

Tijdens en na uw behandeling staat een team dat bestaat uit artsen (KNO-arts, radiotherapeut, internist-oncoloog), verpleegkundigen, diëtist, logopedist en mondhygiënist voor u klaar. Zij zullen bijwerkingen van de behandeling zo snel en adequaat mogelijk opvangen en u ook op de lange termijn begeleiden bij bijvoorbeeld problemen met slikken of een slechte stemkwaliteit.

Palliatieve behandeling

Is de tumor te uitgebreid en/of op afstand uitgezaaid of is er opnieuw  sprake  van een tumor in de keel na een eerdere behandeling (recidief), dan is een genezende behandeling meestal niet meer mogelijk. U zult dan een palliatieve behandeling  krijgen. Een behandeling die als doel heeft de groei van  de tumor zo veel mogelijk af te remmen. Uw leven te verlengen en/of uw klachten te verminderen. Bij een palliatieve behandeling staan een zo goed mogelijke kwaliteit van leven en zo min mogelijk pijn en bijwerkingen voorop.

De palliatieve behandeling bestaat meestal uit chemotherapie, eventueel gecombineerd met immunotherapie. Of u voor chemotherapie in aanmerking komt hangt onder andere af van uw conditie. Indien u in aanmerking komt voor chemotherapie zult u samen met uw arts een weloverwogen beslissing moeten maken of u een dergelijke behandeling aangaat.

Doelgerichte palliatieve behandelingen

Zogeheten ‘doelgerichte palliatieve behandelingen’ (met bijvoorbeeld tyrosine kinase remmers) zijn nog in de onderzoeksfase. Ze maken nog geen deel uit van de standaard behandeling bij een niet operabel recidief, noch bij gemetastaseerde keelkanker. Natuurlijk bestaat een palliatieve behandeling niet enkel uit chemotherapie. Bij de behandeling is er ook aandacht voor algemene klachten, zoals pijn. Pijnbestrijding kan bestaan uit een behandeling met morfine. Veroorzaken uitzaaiingen specifieke klachten, bijvoorbeeld botpijn of het voortdurend ophoesten van slijm, dan is bestraling van de uitzaaiing die deze klachten veroorzaakt vaak een goede oplossing.

Login portal voor professionals