site logo

Extra informatie

AAA

Bijzondere situaties

Erfelijkheid

Een erfelijke vorm van schildklierkanker komt niet vaak voor. Bij minder dan 5% van de patiënten met schildklierkanker heeft de ziekte een erfelijke oorzaak. In dat geval krijgt de patiënt een verwijzing naar de klinisch geneticus voor aanvullend erfelijkheidsonderzoek.

Studies

Alle kennis en kunde over (de behandeling van) schildklierkanker die we tegenwoordig hebben, is te danken aan eerdere laboratorium- en patiëntgebonden studies. Met  nieuw medisch-wetenschappelijk onderzoek proberen we de behandeling verder te verbeteren en het biologisch gedrag van de tumor beter te begrijpen. Deelname aan een studie betekent dat u mogelijk eerder toegang heeft tot een nieuw geneesmiddel. Of dit nieuwe middel daadwerkelijk een betere werking heeft dan de bestaande behandelingen is op voorhand niet zeker. Vraag uw arts naar mogelijkheden in uw situatie om aan een studiebehandeling mee te doen.

Cijfers en feiten

In Nederland krijgen ongeveer 700 personen per jaar schildklierkanker. Dit aantal heeft zich in 15 jaar tijd verdubbeld. De ziekte komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen.
Hoewel schildklierkanker op alle leeftijden voorkomt, ligt de piek  bij patiënten tussen de 30-65 jaar.

De overlevingskans van schildklierkanker hangt voornamelijk af van het type kanker en het stadium waarin de ziekte zich heeft gepresenteerd. Patiënten met papillair of folliculair schildkliercarcinoom stadium I, II of III zijn een jaar na diagnose bijna allemaal nog in leven en na 3 jaar is nog 95% in leven. Patiënten met een stadium IV tumor hebben een minder gunstige prognose. Hiervan is 70% na een jaar nog in leven en 55% na 3 jaar.

Nuttige website

Login portal voor professionals