site logo

Diagnostiek

AAA

Als uw huisarts vermoedt dat u mogelijk dikke darmkanker heeft, verwijst zij/hij u door naar een medisch specialist in het ziekenhuis. Meestal de maag-darm-leverarts. De eerste afspraak bij de specialist bestaat meestal uit een gesprek. En een algemeen lichamelijk onderzoek. Om na te gaan of dikke darmkanker werkelijk de oorzaak is van uw klachten is een kijkonderzoek van de dikke darm (coloscopie) nodig.

onderzoek naar dikke darm kanker
Coloscopie onderzoek

Ziet de specialist tijdens de coloscopie afwijkingen in de darm dan wordt meestal meteen een stukje van dit afwijkend weefsel (biopt) weggenomen. De patholoog zal dit weefsel nader onderzoeken op de aanwezigheid van kankercellen. Als het onderzoek sterk wijst in de richting van dikke darmkanker, dan volgt aanvullend onderzoek. Zoals bloedonderzoek, een MRI-scan en/of CT-scan. Deze onderzoeken zijn nodig om vast te stellen of en – zo ja – hoever de tumor al is doorgegroeid in de omringende weefsels. En of er uitzaaiingen zijn in de lymfeklieren, de lever of andere organen.

Deze diagnostiek levert informatie over:

  • Het stadium van de ziekte: invasieve groei van de tumor, de grootte van de tumor, het aantal aangetaste lymfeklieren, aanwezigheid van uitzaaiingen op afstand (bijvoorbeeld lever, buikvlies, longen);
  • De tumorkenmerken: de groeisnelheid (tumorgraad).

De conclusie van de diagnostiek kan bijvoorbeeld zijn:

“Er is sprake van een matig gedifferentieerd adenocarcinoom gelokaliseerd in het colon ascendens, zonder aanwijzingen voor pathologische lymfeklieren of uitzaaiingen op afstand.”

Login portal voor professionals