site logo

Goede voorbereiding

AAA

Goede voorbereiding van het gesprek met de arts

Een bezoek aan het ziekenhuis bij verdenking of bewezen kanker is spannend. Neem daarom bij voorkeur een familielid of goede vriend(in) mee. Twee horen immers meer dan een. Schrijf uw vragen op en zorg dat u een schriftje bij de hand heeft om notities te maken.

gesprek met verpleegkundigeVragen die u zou kunnen stellen zijn:

  • Wat heeft het onderzoek precies aangetoond? Vraag eventueel een kopie van het verslag van patholoog of radioloog.
  • Vraag de arts een schets te maken van wat er in uw lever aan de hand is.
  • Moet er nog verder onderzoek plaatsvinden, en – zo ja –  wat is het doel daarvan?
  • Welke behandelingen gaan er volgen, in welke volgorde en op welke termijn? Zijn er nog andere behandelingen mogelijk? Zo ja, welke zijn dat dan? En wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende behandelingen?
  • Wat is het doel van de behandeling? Curatief (waarbij het doel is u te genezen) of palliatief (waarbij het doel is uw leven te verlengen en uw klachten te verminderen omdat genezing niet meer mogelijk is)?
  • Welke ondersteunende behandelingen zijn er mogelijk om de klachten en bijwerkingen van de behandeling te verminderen? Bijvoorbeeld medicijnen tegen pijn of misselijkheid, bestraling, begeleiding door psycholoog of maatschappelijk werker, fysiotherapie, diëtist etc.

Uw behandelend arts bepaalt in overleg met u en met het hele team welke onderzoeken er nog nodig zijn om de precieze diagnose te stellen en om een weloverwogen behandelplan te kunnen opstellen. Welke onderzoeken en welke behandelingen worden toegepast, hangt onder andere af van uw conditie, leeftijd, het stadium van de ziekte en uw eigen wensen en voorkeuren.

Login portal voor professionals