site logo

Hodgkin lymfoom

AAA

Op deze website treft u algemene informatie aan over lymfeklierkanker. Omdat de behandeling van kanker in toenemende mate een ‘behandeling op maat’ (gepersonaliseerde behandeling) wordt, is het onmogelijk hier alle afwegingen in detail te bespreken. Het is echter belangrijk dat u zelf goed begrijpt wat er met u aan de hand is. En wat er de komende tijd met u gaat gebeuren. Vraag daarom uw behandelteam om uitleg als het u nog niet helemaal duidelijk is. Neem de tijd om tot een goed besluit te komen over wat u wel en niet wilt. Vraag desnoods een nieuw gesprek aan. Het is belangrijk dat u alles goed heeft begrepen, dat het behandelplan samen met u is opgesteld. En dat u daar ook volledig achter kunt staan. Wij zijn er om u te helpen bij het vaststellen van het beste behandelplan voor u.

Lymfeklierkanker is kanker van het lymfestelsel. Normaal spelen lymfeklieren een rol bij afweer tegen infecties. Wanneer afwijkende lymfekliercellen (ook wel lymfocyten genoemd) abnormaal groeien, ontstaat een gezwel van een lymfeklier. Een dergelijk gezwel noemen we ook wel een lymfoom.

Twee hoofdgroepen

Lymfeklierkanker komt voor in twee hoofdgroepen: Hodgkinlymfoom en non-Hodgkinlymfoom. Ongeveer 15% van de kwaadaardige lymfomen zijn Hodgkinlymfomen. Bij ongeveer 85% van de patiënten gaat het om een non-hodgkinlymfoom. Het non-Hodgkinlymfoom is onder te verdelen in meer dan 30 verschillende typen lymfeklierkanker, die zeer verschillend zijn qua gedrag, presentatie in het lichaam en gevoeligheid voor therapie.

Lymfeklierkanker ontstaat in één lymfklier en breidt zich van lymfklierstation naar lymfklierstation verder uit in de loop van maanden tot jaren. Aangezien lymfocyten zich van nature door het hele lichaam verspreiden, kan lymfeklierkanker zich ook nestelen in de milt, de lever, het beenmerg en zelfs in andere organen.

Login portal voor professionals