site logo

Diagnostiek

AAA

Als uw huisarts vermoedt dat u leverkanker heeft, stuurt de huisarts u door naar een specialist (meestal de maag-darm-leverarts  of de chirurg). Deze zal aanvullend onderzoek verrichten dat bestaat uit een gesprek, lichamelijk onderzoek, aanvullend bloedonderzoek en beeldvormend onderzoek. Dat laatste is meestal een CT-scan of MRI-scan van de lever. Bij twijfel over de diagnose kan een leverbiopt volgen. Hierbij neemt de arts en stukje weefsel weg uit de lever. De patholoog onderzoekt dit weefsel op de aanwezigheid van kwaadaardige cellen. Soms is het beeldvormend onderzoek voldoende voor het stellen van de diagnose.

Deze diagnostiek levert informatie over:

Het onderzoek tijdens de diagnostiek levert informatie over het stadium van de ziekte. Dit stadium hangt onder andere af van de grootte van de tumor, het aantal tumoren in de lever, of de tumor is doorgegroeid tot in de bloedvaten en of er uitzaaiingen buiten de lever zijn, bijvoorbeeld in de botten of de longen. Daarnaast is het belangrijk om te onderzoeken hoe goed de lever nog werkt (leverfunctie) en wat de oorzaak van de tumor is. Persoonlijke factoren, zoals uw leeftijd, algehele conditie en uw wens bepalen mede welke behandelingen er mogelijk zijn.

De conclusie van de diagnostiek kan bijvoorbeeld zijn:

“Er is sprake van een hepatocellulair carcinoom in de rechter leverhelft, met een tumordiameter van 3.5 cm, zonder aanwijzingen voor uitzaaiingen op afstand.

Login portal voor professionals