site logo

Extra informatie

AAA

Bijzondere situaties

Naast de directe behandeling van borstkanker kunnen nog enkele punten van belang zijn bij de uiteindelijke keuze van uw behandeling. Op deze website bespreken we een selectie van aandachtspunten, maar we zijn daar zeker niet compleet in. Leg al uw vragen daarom steeds voor aan het behandelteam. Zij kunnen u verder informeren.

  • Borstreconstructie: Bij een volledige borstverwijdering (borstamputatie) kunt u vaak direct of later een borstreconstructie laten uitvoeren. Overweegt u een borstreconstructie dan is het belangrijk hierbij een reëel verwachtingspatroon te hebben. Een gereconstrueerde borst zal in vorm en grootte altijd duidelijk verschillen van een natuurlijke borst. De borst voelt ook anders aan. Het doel van de reconstructie is om in een beha een mooi decolleté te krijgen. Vrouwen die een borstreconstructie hebben ondergaan zijn in het algemeen zeer tevreden met het uiteindelijke resultaat. Ze durven weer al hun gebruikelijke kleding aan. En voelen zich daardoor psychisch sterker. Een borstreconstructie moet niet gezien worden als een schoonheidsoperatie, maar als een behandeling om de gevolgen van een borstamputatie zo goed mogelijk te herstellen. Vaak is meer dan een operatie nodig. Vrijwel alle ziektekostenverzekeraars vergoeden de kosten van een borstreconstructie. Het is desondanks verstandig om dit vooraf na te vragen. Is er na de borstamputatie voldoende soepele en gave huid aanwezig en is de grote borstspier nog intact, dan is het implanteren van een prothese de eenvoudigste manier om een nieuwe borst te maken. Het is tegenwoordig ook mogelijk een nieuwe borst te maken van eigen huid, vetweefsel en de daarbij horende bloedvaten afkomstig van de onderbuik of van de billen.
  • Familiaire (erfelijke) aanleg: Is er sprake van familiaire (erfelijke) aanleg voor borstkanker en/of eierstokkanker, bent u een man met borstkanker, of bent u jong op het moment dat bij u borstkanker is geconstateerd, dan adviseren wij u een consult bij de klinisch geneticus. Deze kan aan de hand van een bloedmonster onderzoeken of er bij u sprake is van een genmutatie (bijvoorbeeld BRCA1 of BRCA2). De uitslag van het bloedonderzoek is gemiddeld na 3-4 weken bekend, maar kan zo nodig (bijvoorbeeld voor de planning van de operatie) al binnen 7 tot 10 dagen bekend zijn. De aanwezigheid van een genmutatie kan consequenties hebben voor u zelf en voor uw eerstegraads familieleden van vader- of moederskant.
  • Pre-genetische diagnostiek: Bent u dragen van een genmutatie en heeft u een kinderwens, dan is het mogelijk om overdracht van deze mutatie naar uw kinderen te voorkomen door gebruik te maken van pre-implantatie genetische diagnostiek, ook wel bekend als ‘embryoselectie’. Een gewenste zwangerschap kan dan mogelijk via een IVF-procedure tot stand worden gebracht, waarbij alleen embryo’s zonder genmutatie worden teruggeplaatst.
  • Kinderwens na borstkanker: Komt u in aanmerking voor aanvullende chemotherapie en heeft u een kinderwens, dan is het verstandig de kinderwens vóór start van de chemotherapie kenbaar te maken aan uw behandelend arts. Jonge vrouwen kunnen door de chemotherapie vervroegd in de overgang komen en hierdoor niet meer vruchtbaar zijn. U kunt daarom voor de start van de chemotherapie eicellen of embryo’s laten invriezen. Na afloop van de behandeling kan met deze eicellen of embryo’s nog een zwangerschap tot stand worden gebracht. Zwangerschap na borstkanker hoeft namelijk meestal niet afgeraden te worden. Vaak is het wel verstandig minimaal tot 2 jaar na diagnose te wachten met een zwangerschap. In deze periode is de kans op het ontwikkelen van uitzaaiingen op afstand namelijk het grootst. Een zwangerschap na een behandeling wegens borstkanker vergt wel extra begeleiding. Deze begeleiding vindt bij voorkeur plaats door een medisch oncoloog en gynaecoloog met speciale expertise op dit gebied.

Cijfers en feiten

In Nederland krijgt 1 op de 8 vrouwen gedurende haar leven de diagnose borstkanker. In 2015 is in Nederland bij 14.500 vrouwen en bij ongeveer 100 mannen borstkanker vastgesteld. Ieder jaar diagnosticeert en behandelt het Oncologische Netwerk Zuidoost Nederland ongeveer 1.500 nieuwe patiënten met borstkanker.

De kans op genezing is groot. Als bij de eerste diagnose geen uitzaaiingen op afstand zijn aangetoond, kan ongeveer 80% van de patiënten met borstkanker genezen. Voor een individuele patiënt kunnen de vooruitzichten gunstiger of minder gunstig zijn afhankelijk van de aanwezige tumorkenmerken en afhankelijk van de gemaakte behandelkeuzes. Een recidief betekent dat de ziekte terug is na de behandeling. Het krijgen van een lokaal recidief binnen 5 jaar is in Nederland zeer laag: 1,5 procent van de patiënten die in 2006 borstsparend werden geopereerd en 2,7 procent van de patiënten die een volledige borstverwijdering ondergingen. Dit lage percentage geeft de hoge kwaliteit van multidisciplinaire borstkankerzorg weer.

Alle ziekenhuizen die zijn aangesloten bij het Oncologische Netwerk Zuidoost Nederland hebben in 2015 het roze lintje van de Borstkanker Vereniging Nederland toegekend gekregen.

Nuttige websites

Login portal voor professionals