site logo

Behandeling

AAA

Heeft de behandeling als doel u helemaal te genezen, dan noemen we dit een curatieve behandeling. Onder een palliatieve behandeling verstaan we een kanker gerichte behandeling die u niet meer kan genezen, maar door het voortschrijden van de ziekte zo veel mogelijk af te remmen wel uw leven kan verlengen en/of uw klachten kan verminderen. De ziekte kan door de behandeling in remissie gaan. De patiënt geneest niet, maar de ziekte is onder controle.

De behandeling van Hodgkinlymfomen is meestal gericht op genezing. Non-hodgkinlymfomen zijn in een deel van de gevallen curatief te behandelen, maar in een deel van de gevallen niet. Dan is er sprake van palliatieve behandeling. Soms is er geen behandeling nodig.

Uw behandelend arts stelt samen met een multidisciplinair team een behandelplan voor u op. Behandelingen die u kunt krijgen zijn chemotherapie, bestraling en immunotherapie. Vaak is een combinatie van behandelingen nodig. Soms wordt in een latere fase ook een stamceltransplantatie overwogen. De arts bespreekt de behandeling(en) en de mogelijke bijwerkingen met u.

De behandeling(en) die u krijgt is afhankelijk van:behandeling - chemotherapie

  • Het type lymfeklierkanker
  • De groeisnelheid van het lymfoom
  • De uitgebreidheid van de ziekte
  • Uw leeftijd en conditie
  • Uw persoonlijke wensen en omstandigheden

 

Login portal voor professionals