site logo

Extra informatie

AAA

Bijzondere situaties

  • Erfelijkheid en urotheelcelcarcinoom
    In sommige families komt een erfelijke vorm van urotheelcelcarcinoom voor. De kans dat u een erfelijke vorm van urotheelcelcarcinoom heeft, is vergroot als ook bij 2 van uw familieleden in de eerste lijn urotheelcelcarcinoom is vastgesteld. Familieleden in de eerste lijn zijn vader, moeder, broer of zus. In geval van familiaire (erfelijke) aanleg voor urotheelcelcarcinoom, adviseren wij een consult bij de klinisch geneticus. Deze kan via bloedonderzoek nagaan of er bij u sprake is van een verandering in uw DNA. De uitslag van  dit bloedonderzoek is gemiddeld na 3-4 weken bekend. Als u drager bent van een genmutatie kan dit consequenties hebben. En voor uw eerste graads familieleden van vader- of moederskant. Personen met een erfelijke aanleg voor kanker doen er verstandig aan zich jaarlijks te laten onderzoeken op de aanwezigheid van tumoren.

Cijfers en feiten

Het aantal mensen met een urotheelcelcarcinoom (in de blaas of daarbuiten) neemt duidelijk toe. Bij mannen staat urotheelcelcarcinoom op de 6de plaats van meest voorkomende kwaadaardige tumoren. De ziekte komt bij mannen ongeveer vier maal meer voor dan bij vrouwen. Urotheelcelcarcinoom komt vooral voor op oudere leeftijd. Rokers en mensen die veelvuldig in aanraking zijn geweest met kleurstoffen (aromatische aminen) die gebruikt werden in de textiel-, plastic- en rubberindustrie, hebben een groter risico op blaaskanker. De duur van de overleving hangt af van het stadium van de kanker bij diagnose. Het stadium wil zeggen hoe groot de tumor is en/of de ziekte zich heeft uitgebreid buiten de blaas of urinewegen. Jaarlijks overlijden er in Nederland ongeveer 1200 mensen als gevolg van urotheelcarcinoom.

Login portal voor professionals