site logo

Diagnostiek

AAA

Diagnostiek

Als uw huisarts vermoedt dat uw klachten het gevolg zijn van een hersentumor dan verwijst uw huisarts u naar een neuroloog die gespecialiseerd is in hersentumoren. Deze verricht vervolgens neurologisch onderzoek. Als ook dit onderzoek wijst op de mogelijkheid van een hersentumor, laat de neuroloog een CT- en/of MRI-scan van uw hoofd maken. De radioloog beoordeelt deze scan. En stelt vast of er inderdaad sprake is van een hersentumor. De MRI-scan kan ook een indruk geven of het mogelijk is de tumor veilig te verwijderen. Soms is het gebruik van aanvullende MRI-technieken nodig.

Analyse weefsel

De neurochirurg bepaalt mede of een operatie mogelijk is. Het streven is altijd om zoveel mogelijk tumorweefsel te verwijderen. Het is echter vaak niet mogelijk al het tumorweefsel veilig te verwijderen. Als verwijderen door de ligging en/of uitgebreidheid van de tumor niet mogelijk is, kunnen de eigenschappen van de tumor aan de hand van een neurochirurgisch biopt (een klein stukje tumorweefsel) verder in kaart gebracht worden. De patholoog analyseert het weefsel dat tijdens de operatie is verkregen onder de microscoop met behulp van zogeheten immuunhistochemie. Dat laatste is een techniek die de aanwezigheid van eiwitten in de tumor aantoont die specifiek zijn voor de tumor of voorspellend zijn voor het verdere gedrag van de tumor. Ook genetisch onderzoek van het tumorweefsel kan hier iets over vertellen.

Het neurologisch onderzoek tezamen met de beeldvorming en het microscopische en genetische profiel van de hersentumor leiden tot de diagnose bij de patiënt. De diagnose bepaalt of en welke (na)behandeling(en) nodig en mogelijk zijn. Bijvoorbeeld radiotherapie, chemotherapie of een combinatie van beide.

Iedere patiënt wordt besproken in een multidisciplinair overleg. Bij dit overleg zijn alle in hersentumoren gespecialiseerde specialisten en een gespecialiseerd verpleegkundige aanwezig. Het behandelteam bestaat uit een neuroloog, neurochirurg, neuroradioloog, nucleair geneeskundige, internist-oncoloog, radiotherapeut en een neuro-patholoog. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met revalidatieartsen, maatschappelijk werkers, psychologen en psychiaters.

Op basis van de diagnose, klachten, mogelijkheden en wensen van de patiënt stelt het team een behandelplan op maat voor. En bespreekt dit met de patiënt en zijn/haar familie. Hierbij komen alle voor- en nadelen van de voorgestelde behandeling aan de orde, zodat de patiënt een gefundeerde keuze kan maken.

Login portal voor professionals