site logo

Extra informatie

AAA

Erfelijkheid

Dunne darmkanker, vooral in de twaalfvingerige darm, kan het gevolg zijn van een erfelijke ziekte, bijvoorbeeld familiaire adenomateuze polyposis (FAP). FAP is een erfelijke aandoening die ertoe leidt dat er in de darmen honderden poliepen ( goedaardige gezwellen) voorkomen. Eén of meer poliepen kunnen uitgroeien tot een kwaadaardige tumor. FAP ontstaat als gevolg van een mutatie in het APC-gen. Dit gen is betrokken bij de controle op de celdeling.

Mensen met een erfelijke aanleg voor FAP lopen een groot risico om dikke darmkanker of dunne darmkanker te krijgen. In geval van familiaire (erfelijke) aanleg voor dunne- en/of dikke darmkanker, of als u jong darmkanker heeft ontwikkeld (voor het 50e levensjaar), krijgt u het advies om een klinisch geneticus te laten onderzoeken (bloedonderzoek) of er bij u sprake is van een genmutatie. De uitslag van dat onderzoek kan consequenties hebben voor uzelf of uw eerste graads familieleden (vader, moeder, broer of zus).

Cijfers en feiten

Dunne darmkanker komt weinig voor. Het aantal patiënten met dunne darmkanker in Nederland  is de afgelopen jaren echter flink toegenomen. Werd de ziekte in 2000 bij minder dan 200 patiënten vastgesteld, in 2013 was dat bij ruim 400 patiënten het geval. Het aantal mannen en vrouwen dat dunne darmkanker krijgt, is vrijwel gelijk. De meeste patiënten zijn tussen de 55 en 85 jaar oud. De overleving van dunne darmkanker hangt af van het ziektestadium. Als er geen uitzaaiingen zijn, is ongeveer 70% van de patiënten na 3 jaar nog in leven. Van de dunne darmkankerpatiënten met uitzaaiingen naar andere organen is na 3 jaar minder dan 10% nog in leven.

Nuttige websites

Login portal voor professionals