site logo

Behandeling

AAA

Uw behandelend arts stelt samen met een multidisciplinair team een behandelplan voor u op.

Behandelingen die u mogelijk kunt krijgen zijn: chemotherapie, stamceltransplantatie, doelgerichte therapie, immuuntherapie en bestraling.  Ook een combinatie van behandelingen is mogelijk. De arts bespreekt de behandeling(en) en de mogelijke bijwerkingen met u.

De behandeling(en) die u krijgt is afhankelijk van:

  • de soort leukemie;
  • de uitgebreidheid van de ziekte;
  • de gegevens uit het chromosomen-onderzoek;
  • uw leeftijd en conditie;
  • uw persoonlijke wensen en omstandigheden.

Heeft de behandeling als doel u helemaal te genezen, dan noemen we dit een curatieve behandeling.

Onder een palliatieve behandeling verstaan we een behandeling die u niet meer kan genezen, maar wel uw leven kan verlengen en/of uw klachten kan verminderen door het voortschrijden van de ziekte zo veel mogelijk af te remmen en klachten te behandelen.

Login portal voor professionals