site logo

Longkanker

AAA

Deze website biedt algemene informatie over longkanker. Omdat de behandeling van kanker in toenemende mate een ‘behandeling op maat’ (gepersonaliseerde behandeling) wordt, is het onmogelijk hier alle afwegingen in detail te bespreken. Het is echter belangrijk dat u zelf goed begrijpt wat er met u aan de hand is en wat er de komende tijd met u gaat gebeuren. Vraag daarom uw behandelteam om uitleg als het u nog niet helemaal duidelijk is. Neem de tijd om tot een goed besluit te komen over wat u wel en niet wilt en vraag desnoods een nieuw gesprek aan. Het is belangrijk dat u alles goed heeft begrepen, dat het behandelplan samen met u is opgesteld en dat u daar ook volledig achter kunt staan. Wij zijn er om u te helpen bij het vaststellen van het beste behandelplan voor u.

Longkanker is een ziekte waarbij longweefselcellen ongeremd delen en daardoor een gezwel in de long vormen (een kwaadaardige tumor). Dit proces verloopt vaak al maanden of zelfs jaren voordat er klachten ontstaan. De kankercellen kunnen loslaten van de oorspronkelijke tumor (primaire tumor) en zich via de lymfebanen en/of de bloedvaten naar andere organen verplaatsen. Als de kankercellen zich in een ander orgaan nestelen, kunnen zij daar opnieuw uitgroeien tot een tumor. Dit noemen we een uitzaaiing (metastase). Bij longkanker komen uitzaaiingen het vaakst voor in de lymfeklieren, longvliezen, hersenen, botten, lever of bijnieren.

Klachten

Klachten die kunnen wijzen op longkanker zijn: hoesten (met of zonder slijm opgeven), bloed ophoesten, kortademigheid, pijn bij de ademhaling en heesheid. Al deze klachten kunnen ook het gevolg zijn van andere (long)aandoeningen dan longkanker. Helaas krijgen veel patiënten met longkanker pas klachten als de ziekte zich al in een vergevorderd stadium bevindt. In veel gevallen wordt longkanker daardoor pas laat ontdekt.

Risicofactoren

Er zijn diverse zaken die de kans op het krijgen van longkanker vergroten, waarvan roken verreweg de belangrijkste is. Zo’n 85% van alle kwaadaardige longtumoren heeft roken als oorzaak en een roker heeft 10 tot 30 keer meer kans op het krijgen van longkanker dan een niet-roker. Wie stopt met roken blijft een verhoogde kans houden op het krijgen van longkanker. Wel neemt deze kans vanaf 5 tot 10 jaar na het stoppen weer langzaam af. Naast roken, spelen ook leeftijd en omgevingsfactoren (bijvoorbeeld inademen van asbest of radon gas) een rol bij het ontstaan van longkanker. Tot op heden lijkt erfelijkheid geen (grote) rol te spelen bij het ontstaan van longkanker.

Vormen van longkanker

Longkanker kent  verschillende vormen. De eerste indeling is die in niet-kleincellig longkanker en kleincellig longkanker. Zo’n 85-90% van alle longtumoren zijn van het niet-kleincellige type. Deze niet-kleincellige longtumoren zijn op hun beurt onder te verdelen in adenocarcinomen, plaveiselcelcarcinomen en grootcellige carcinomen. De meeste andere longtumoren zijn van het kleincellige type (10-15%). Kleincellige longtumoren zijn over het algemeen agressiever en geven sneller uitzaaiingen. Naast deze twee veel voorkomende vormen van longkanker bestaan er enkele zeldzamere vormen, zoals neuro-endocriene tumoren,  waarvan het carcinoïd het meest voorkomend is. Carcinoïden zijn weliswaar kwaadaardig, maar groeien over het algemeen langzaam en zaaien zelden uit.

Login portal voor professionals