site logo

Diagnostiek

AAA

De verdenking op bijnierkanker komt vaak voort uit afwijkingen die te zien zijn op een CT- of MRI-scan. De internist-endocrinoloog vraagt dan onderzoek aan om de eventuele afwijking nader in beeld te brengen. Er vindt dan ook altijd bloed- en urineonderzoek plaats.

Is onomstotelijk vastgesteld dat u bijnierkanker heeft, dan volgt de zogenaamde stadiëring. Dit  onderzoek heeft tot doel de eigenschappen van de tumor (grootte, doorgroei) in kaart te brengen. En na te gaan of er sprake is van uitzaaiingen naar lymfeklieren of andere organen. Een correcte stadiëring van de tumor is heel belangrijk omdat het stadium waarin de ziekte zich bevindt bepaalt welke mogelijkheden tot behandeling er voor u zijn.

Login portal voor professionals