site logo

Behandeling

AAA

De behandeling van baarmoederhalskanker gebeurt in centra die hierin zijn gespecialiseerd. De precieze behandeling is afhankelijk van de soort van de tumor, de mate van kwaadaardigheid en het stadium van baarmoederhalskanker. Ook wat u zelf wilt en aankunt kan een rol spelen.

Curatief

In een voorstadium of een vroeg stadium van baarmoederhalskanker is het mogelijk alleen een klein gedeelte van de baarmoederhals te verwijderen. Dit gebeurt door kleine plakjes van de baarmoedermond weg te branden (lisexcisie) of een kegeltje met afwijkend weefsel uit de baarmoedermond weg te snijden (conisatie).

Bij een verder gevorderd stadium van baarmoederhalskanker vindt een meer ingrijpende operatie plaats. De gynaecoloog verwijdert dan de gehele baarmoeder, het bovenste deel van de schede en een deel van het steunweefsel (het parametrium). Ook het omliggend weefsel en de lymfeklieren in het kleine bekken worden verwijderd. De gynaecoloog voert de operatie uit via een snede in de onderbuik of via een kijkoperatie in combinatie met de robot (robotchirurgie).

behandeling-chirurgie-8

Is de tumor te groot en/of is er een verdenking op uitzaaiingen in de lymfklieren – met andere woorden er is sprake van een ver gevorderd stadium van baarmoederhalskanker – dan is  bestraling (radiotherapie) de eerste keuze van behandeling. Dit levert een even goede kans op genezing als de operatie. Meestal bestaat deze bestraling uit een combinatie van inwendige en uitwendige bestraling van de baarmoeder, het bovenste deel van de vagina en de lymfklieren in het bekken. Deze radiotherapie gebeurt vaak in combinatie met chemotherapie of met hyperthermie (lichaamsverwarming), omdat deze behandelingen het effect van de bestraling vergroten.

Radiotherapie behandeling

Radiotherapie

Bij bestraling (radiotherapie) beschadigen de cellen in de tumor met elektromagnetische golven (‘straling’), waardoor deze cellen doodgaan. De straling is doorgaans afkomstig van een radioactieve bron. Bestraling bij baarmoederhalskanker kan uitwendig of inwendig (brachytherapie) plaatsvinden.

Bij uitwendige bestraling komt de straling uit een bestralingstoestel. De bestraling gebeurt van buitenaf, dus door de huid heen. De bestralingen duren enkele minuten en gebeuren elke werkdag gedurende enkele weken.

Bij inwendige bestraling (brachytherapie) plaatst de bestralingsarts via de vagina een stralingsbron in de baarmoederhals. De bestraling vindt zo van binnenuit plaats. Het inbrengen van de stralingsbron gebeurt onder narcose. Tijdens de inwendige bestraling verblijft u, vanwege de straling, in een speciale kamer. Daar sluit de bestralingsarts u via slangen aan op een ‘after-loading apparaat’ waarin het radioactief materiaal zit. De duur van de bestraling verschilt en soms is opname in een ziekenhuis nodig.

Hyperthermie betekent letterlijk ‘verhoogde temperatuur’. Bij deze behandeling worden de kankercellen opgewarmd tot een temperatuur van 40-45 graden om ze gevoeliger te maken voor de radiotherapie. Deze behandeling vindt alleen plaats in gespecialiseerde ziekenhuizen.

Chemotherapie is een behandeling met medicijnen die de deling van de kankercellen remt. Er zijn verschillende soorten chemotherapie. De medisch oncoloog zal met u bespreken welke behandeling voor u het beste is. Chemotherapie bij baarmoederhalskanker wordt meestal toegediend via een infuus. Chemotherapie wordt vaak ook gecombineerd met bestraling, omdat de chemotherapie het effect van de bestraling vergroot.

Palliatief

Indien er sprake is van uitzaaiingen op afstand, bijvoorbeeld uitzaaiingen in de botten, de lymfklieren buiten het kleine bekken, de longen of de lever, is genezing niet meer mogelijk. We spreken dan van een situatie waarbij alleen palliatieve antitumorbehandeling mogelijk is. Deze behandeling heeft als doel het (resterende) leven te verlengen en de klachten en ongemakken van de ziekte zo veel mogelijk te verminderen. Vaak zal deze behandeling bestaan uit palliatieve chemotherapie.

Login portal voor professionals