site logo

Extra informatie

AAA

Cijfers en feiten

Per jaar krijgen in Nederland ongeveer 2500 nieuwe patiënten keelkanker. De ziekte komt vooral voor bij mensen boven de 50 jaar en meer bij mannen dan bij vrouwen. Over het algemeen is de kans op genezing vrij hoog. Het is daarbij zeer belangrijk om te stoppen met roken en het gebruik van alcohol tot een minimum te beperken. Dit vermindert de kans dat de kanker na een geslaagde behandeling weer terugkomt. Bij terugkeer van de ziekte (recidief) zijn de behandelingsmogelijkheden beperkt.

De gemiddelde overleving is afhankelijk van het type keelkanker. Patiënten met stadium I keelkanker zijn na één jaar nog vrijwel allemaal in leven indien de tumor zich bevindt in de keel- of mondholte. Van de patiënten met stadium I strottenhoofdkanker is na één jaar nog ongeveer 90% in leven. Na 3 jaar is de overleving bij keelholtekanker 80%, bij mondholte 90% en bij strottenhoofdkanker 70%.

Bij patiënten met een tumor in stadium IV (bij diagnose) is de overleving van keelholtekanker 70% na 1 jaar en 50% na 3 jaar. Bij stadium IV mondholtekanker is dit 65% na 1 jaar en 40% na 3 jaar. De vooruitzichten bij stadium IV strottenhoofdkanker zijn niet gunstig: 1 jaar na de diagnose is 20% en 3 jaar na de diagnose is slechts 5% van de patiënten nog in leven.

Nuttige websites

Login portal voor professionals