site logo

Behandeling

AAA

Curatieve behandeling

LAB Maastricht UMC+ brochure vaatkamerOnder een curatieve behandeling verstaan we een behandeling die als doel heeft u helemaal te genezen. Is de tumor beperkt in grootte en in aantal dan kijkt het behandelteam of het mogelijk is de tumor(en) geheel te verwijderen. Of naar de mogelijkheid van een levertransplantatie. In het laatste geval wordt de lever geheel verwijderd en vervangen door een donorlever. Levertransplantaties gebeuren uitsluitend in specifieke centra, bijvoorbeeld in Aken (D). Ons behandelteam overlegt voor levertransplantaties altijd met dit centrum. Tijdens het wachten op een donorlever is het soms nodig de tumor(en) te behandelen om  de hoeveelheid tumor te verminderen of zo klein mogelijk te houden. Dit kan onder andere met  TransArteriële Chemo-Embolisatie (TACE, lokaal toegediende chemotherapie).  En Radio Frequente Ablatie (vernietigen van tumorweefsel met radiogolven). Het doel van de behandeling is de kans op genezing zo groot mogelijk te maken.

Palliatieve behandeling

Fotografie brochure Kanker Centrum Maastricht

Onder een palliatieve behandeling verstaan we een antitumorbehandeling die u niet meer kan genezen. Maar wel uw leven kan verlengen en/of uw klachten kan verminderen. Als het niet mogelijk is de tumor(en) te verwijderen volgt een palliatieve behandeling. Afhankelijk van uw lichamelijke conditie bestaat deze uit medicijnen die het voortschrijden van de ziekte kunnen remmen. En de klachten kunnen verminderen. Een voorbeeld hiervan is het medicijn sorafenib, een doelgerichte kankerremmende stof. Dit middel remt de groei van de leverkanker en probeert eveneens de vorming van nieuwe bloedvaten in de buurt van de tumor tegen te gaan wat ook de groei van de kanker vermindert.

Ondersteunende behandeling

Bij patiënten met leverkanker kan ongewenst gewichtsverlies optreden. Dat heeft een aantal oorzaken: verminderde eetlust, toename van energiebehoefte en bijwerkingen van de behandeling. Het is (bij alle vormen van kanker) belangrijk goed gevoed te blijven, omdat ondervoeding leidt tot achteruitgang van het algeheel functioneren (door afname van de spierkracht, vermoeidheid, en depressie) en welbevinden. Ondervoeding en gewichtsverlies hebben ook een ongunstige invloed op de uitkomt van de behandeling en de duur van de overleving. Een verwijzing naar een diëtist is daarom een vast onderdeel van de behandeling bij leverkanker.

Login portal voor professionals